_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
2005-2006
NISZCZYCIELE
-  STATKI  i  OKRĘTY     -     MORZA  i  OCEANY    -  
Pocztówka z 1982. Zbiory autora.
KOTLIN Class Soviet destroyer DALNEVOSTOCHNYY KOMSOMOLETS. Postcard (1982).
Okręt został wybudowany przez radziecką stocznię im. Leninowskiego Komsomołu (nr 199) w Komsomolsku Nad
Amurem. Położenie stępki nastąpiło 30 czerwca 1956, zaś wodowanie miało miejsce 24 czerwca 1957. Wszedł do
służby we Flocie Dalekowschodniej 10 grudnia 1957 pod nazwą
WYDERZHANNYY  [Выдержанный]. Przemianowany
na
DALNEVOSTOCHNYY KOMSOMOLETS w 1967.
Uczestniczył w kurtuazyjnej wizycie Floty Dalekowschodniej w Indenezji (rok 19??).
Skreślony z listy floty 29 czerwca 1993 roku.
Dodatkowe informacje o wątpliwej wartości podaje tekst na odwrocie pocztówki. Cytuję go niżej.
Один из эскадренных миноносцев Краснознаменного Тихоокеанского флота назван "Дальневосточный
комсомолец". Это почетное название было присвоено кораблю в честь 50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции по просьбе комсомольцев и молодежи Комсомольска-на-Амуре.

Корабль принимал участие в походе с визитом дружбы в Индонезию, находился в длительном плавании в
Индийском океане, участвовал в маневрах "Океан". За качественное выполнение учебно-боевых задач корабль
неоднократно награждался грамотами и призами Главнокомандующего ВМФ. За успехи в боевой и
политической подготовке ему трижды присваивалось почетное звание "отличный корабль".

Экипаж корабля "Дальневосточный комсомолец" поддерживает тесные шефские связи с комсомольцами и
молодежью Дальнего Востока. За активную работу по военно-патриотическому воспитанию комсомольцев и
молодежи комсомольская организация корабля награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и дважды Красным
знаменем Иркутского обкома комсомола.