-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
Statki polskie
Katalog  OKRĘTY PODWODNE
- m.s. FELIKS DZIERŻYŃSKI, później m.s. REDUTA ORDONA -
Masowiec typu B-517  -   Polska Żegluga Morska

Informacja PAP-u z 1977 roku:


-----W Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego zwodowano
masowiec uniwersalny z nowej serii B-S517, który otrzymał imię:
FELIKS DZIERŻYŃSKI.  Matką chrzestną nowego statku
Polskiej Żeglugi Marskiej jest Anna Kowalska, dyrektorka szkoły
podstawowej w Śliwnie, w województwie poznańskim, wnuczka
Mieczysława, rodzonego brata Feliiksa Dzierżyńskiego.

---- Nazwisko Feliksa Dzierżyńskiego - powiedział w swym wy-
stąpieniu kierownik Wydziału Administracyjnego KC PZPR Te-
odor Palimąka - które będzie nosił zbudowany przez szczecińskich
stoczniowców statek, przywołuje w pamięci fakt historyczny,
jakim była Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa. Był
on tym człowiekiem, który w czasie rewolucji i w pierwszych
trudnych latach państwa radzieckiego stał u boku jego twórcy —
Lenina, aktywnie umacniając władzę robotników i chłopów. Wraz
z nim walczyły tysiące polskich rewolucjonistów, a wśród nich
działacze tacy, jak Julian Marchlewski, Władysław Figielski,
Konstanty Rokossowski i Karol Świerczewski. Właśnie w tamtym
czasie rodziło się w sposób praktyczny braterstwo polskich i
radzieckich komunistów, hartowały internacjonalistyczne więzy
polskiego i rosyjskiego ruchu robotniczego.
-------Teodor Palimąka. w imieniu kierownictwa partii i I
sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, podziękował robotnikom,
inżynierom i konstruktorom za dobrą i wydajną pracę dla
FOT. CAF.
Ojczyzny, za ofiarność i gospodarską troskę, za obywatelską i patriotyczną postawę, wyrażającą się w podejmowaniu
dodatkowych zobowiązań produkcyjnych dla uczczenia 60 rocznicy Rewolucji Październilkowej.

-------W uroczystości wzięli udział działacze ruchu rewolucyjnego, a wśród nich uczestnicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paź-
dziernikowej oraz przedstawiciele zakładów noszących imię Feliksa Dzierżyńskiego. Obecni byli również: minister przemysłu
maszyn ciężkich i rolniczych Franciszek Adamkiewicz oraz wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej  Żyłkowski.

-------Motorowiec FELIKS DZIERŻYŃSKI jest zmodernizowaną wersją masowców typu POWSTANIEC ŚLĄSKI,
których 11 pływa pod znakami PŻM. Nowe jednostki będą miały zwiększoną do33,5 tyś. ton nośność (stary typ - 32 tyś. DWT).
Wyposażone zostaną w zautomatyzowaną siłownię z silnikiem mocy 12 tyś. KM; załoga korzystać będzie z jednoosobowych
kabin, świetlicy oraz sauny.
                                                                                  ------------------
------0
--------
Statek wszedł do eksploatacji w roku 1978 w Polskiej Żegludze Morskiej. W związku z przemianami ustrojowymi w
Polsce, w roku 1989 zmieniono nazwę statku na
REDUTA ORDONA. Pod biało-czerwoną banderą pływał do 2001,  następnie
przeszedł pod maltańską.

--------W pierwszych dniach marca 2006 po raz ostatni wszedł do polskiego portu, przywożąc do Polic fosforyty z Afryki.
Pod koniec kwietnia 2006, sprzedany na złom do Indii za 365 USD za tonę, czyli ok. 3 mln USD za całą jednostkę.
Odbył jeszcze parę rejsów na trasach europejskich, głównie z węglem, i odpłynął w kierunku indyjskich plaż Alangu, gdzie
dokonał żywota ...


Zobacz także:
--------------------FELIKS DZIERŻYŃSKI - radziecki chłodniowiec, późniejszy stawiacz min URAL
--------------------DZIERŻYŃSKI - radziecki krążownik rakietowy
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski hr.Calmont