U-Boot U-9 na pocztówkach
Legendarny sukces - I wojna światowa - Otto Weddigen
OKRĘTY PODWODNE
Kliknij czerwoną strzałkę niżej po prawej, aby ujrzeć następną pocztówkę.
U-9 i jego dowódca, Otto Weddigen na niemieckiej propagandowej pocztówce z lat I wojny światowej.
The famous German submarine U-9 and her commander Otto Weddigen. German propaganda postcard from World War I.
Kolejna pocztówka.
Otto Weddigen dowodził U-9 do 11 stycznia 1915 roku. Po nim dowództwo okrętu przejął  Oberleutnant zur See Johannes
Spieß, jego dotychczasowy zastępca.

Otto Weddigen objął dowództwo innego U-Boota,
U-29. Zginął kilka miesięcy później, razem ze wszystkimi swoimi
ludźmi, staranowany przez słynny brytyjski pancernik
HMS DREADNOUGHT ...
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont