U-Boot U-9 na pocztówkach
Legendarny sukces - I wojna światowa - Otto Weddigen
OKRĘTY PODWODNE
Kliknij czerwoną strzałkę!
Słynny U-Boot U-9 (drugi od lewej) na niemieckiej propagandowej pocztówce z lat I wojny światowej.
The famous German submarine U-9 on a German propaganda postcard from World War I.
Kolejna pocztówka.
U-9 należał do najstarszych U-Bootów walczących w czasie I wojny światowej. Zamówienie na jego budowę zlecono  
Stoczni Cesarskiej w Gdańsku (
Kaiserliche Werft, Danzig) 15 lipca 1908 roku. Ceremonia wodowania go miała miejsce 22
lutego 1910 i w parę tygodni później, 18 kwietnia, wszedł w skład cesarskiej marynarki wojennej (
Kaiserliche Marine).
Dowództwo okrętu objął młody oficer  Otto E. Weddigen.

U-9 dał początek nowemu typowi U-Bootów, znanemu jako typ 'U-9'. Okręty tego typu nosiły numerację od U-9 do U-12
i wszystkie powstały w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Wojnę przetrwał tylko jeden -
U-9. Pozostałe jednostki zatonęły
w toku działań wojennych w różnych okolicznościach. Dwa z nich,
U-10 i U-12 widoczne są na pocztówce. Na pocztówce
znalazł się także starszy U-Boot,
U-3, który parę lat przed wybuchem wojny uległ głośnej podówczas katastrofie i
zatonął.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont