U-Boot U-9 na pocztówkach
I wojna światowa
OKRĘTY PODWODNE
POWRÓT DO PIERWSZEJ POCZTÓWKI !
U-9 na współczesnej niemieckiej pocztówce kolekcjonerskiej.
The German submarine U-9 on a German recent postcard.
CHARAKTERYSTYKA U-9

Wyporność nawodna/podwodna: 493/611 ton
Prędkość nawodna/podwodna: 14,2/8,1 w.
Uzbrojenie: 4 wyrzutnie torpedowe 450 mm,
6 torped, 1 działo 37 mm
Napęd: 4 silniki spalinowe (4 x 250 KM),
2 silniki elektryczne (2 x 580 KM)
Zasięg nawodny/podwodny: 3250(9) i 1800(14)/80(5)
Wymiary: 57,38 x 6 x 3,1 m
Załoga: 4 oficerów + 25 podoficerów i marynarzy
Maks. zanurzenie: 50 metrówmetrów
I na koniec jeszcze jedna stara pocztówka. Po obu burtach
U-9 stoją dwie jednostki -
U-3 i niezidentyfikowana.
POWRÓT
POWRÓT !
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont