odwiedź  OKRĘTY PODWODNE
-  s.s. GLITRA  -
Pierwszy statek, który został zatopiony przez okręt podwodny
Brytyjski frachtowiec s.s. GLITRA (ex SAXON PRINCE).
The British steamer GLITRA was the first merchant vessel sunk by a submarine.
Brytyjski frachtowiec s.s. GLITRA przeszedł do historii jako pierwszy statek
handlowy zatopiony przez okręt podwodny. Statek ten, o pojemności  832 BRT
(wg innych źródeł 866 BRT), długości 215 stóp (65,57  m) i szerokości 30 stóp i
6 cali (9,35  m), prędkości 9 węzłów, zbudowany został w latach 1881-82 przez
stocznię  
C.S. Swan & Hunter w Newcastle.  W 1884 roku, James Knott (1855-
1934), podówczas początkujący armator, zakupił ten statek jako swój pierwszy
parowiec dla nowoutworzonego przedsiębiorstwa
Prince Steam Shipping Co. Ltd.
i nazwał go
SAXON PRINCE. Po jedenastu latach służby w Prince Lines, które
stały się jednymi z największych linii żeglugowych na świecie, w 1895 roku
SAXON PRINCE odsprzedano przedsiębiorstwu Christian Salvesen w Leith,
Wielka Brytania, co pociągnęło za sobą przemianowanie statku na
GLITRA.
W swój ostatni rejs s.s. GLITRA wypłynął w październiku 1914 roku z portu w
Leith, kierując się z ładunkiem wegla do norweskiego portu w Stavenger. Dnia
20 października w odległości 14 mil na południowy zachód od Skudernaes
(Norwegia) statek został zauważony przez niemiecki okręt podwodny
U-17,
James Knott (1855-1934)
Założyciel Prince Lines
Pierwszy właściciel s.s. "Saxon Prince",
późniejszego s.s. "Glitra".
patrolujący wody Morza Północnego. Dowódca U-Boota, Kapitänleutnant Johannes Feldkirchener, nakazał kapitanowi
s.s.  
GLITRA zastopować maszyny i zarządzić ewakuację załogi. Kiedy załoga statku odpłynęła na szalupach na
bezpieczną odległość, U-Boot zatopił statek przez otwarcie zaworów dennych . . .  Należy podkreślić, że zatopienie
brytyjskiego statku było całkowicie zgodne z międzynarodowym prawem wojennym. Incydent ten był analizowany m.
in. przez sąd kaperski w Berlinie w 1915 i w renomowanym amerykańskim czasopiśmie prawniczym
TheAmerican
Journal of International Law
w 1916 roku.
Statki handlowe
-   FLOTA HANDLOWA   - STATKI   -   OKRĘTY   -   MORZE   -   WRAKI   -   FLOTA WOJENNA   -