Feliks Dzierżyński
w rysunkach
Konstantego Sopoćki
Dzierżyński pielęgnuje w więzieniu siedleckim chorego Antka Rosoła -
współtowarzysza pracy partyjnej