Antoni Ślósarski
(1843-1897)
 Urodził się 14 lipca 1843 we Wronowicach, zmarł 8 września 1897 w Warszawie.

 Polski zoolog ewolucjonista i fizjograf. W latach 1867-86 był asystentem przy katedrze anatomii
porównawczej Szkoły Głównej i Uniwersytetu w Warszawie. Uczył przyrody w szkołach prywatnych.
Prace badawcze poświęcił głównie owadom, zwłaszcza gryzkom, oraz wijom i mięczakom z obszaru Królestwa
Polskiego. Interesował się również paleontologią, był autorem prac o ssakach kopalnych czwartorzędu oraz
szeregu artykułów popularnonaukowych. Napisał szereg haseł do wydawnictw encyklopedycznych (m.in.
Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Encyklopedia Rolnicza). Był współwydawcą i członkiem
redakcji czasopisma przyrodniczego "
Wszechświat".

 W 1881 był współinicjatorem i członkiem Kasy im. Mianowskiego. Do kręgu jego najbliższych przyjaciół
należała m.in. Eliza Orzeszkowa.
_____________________________________________________________

dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont