Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
Submarines. Yugoslavia.
Okręty podwodne
Królestwa Jugosławii
SITNICA. Submarine tender. Yugoslavia.
SITNICA
Jugosłowiańska baza
okrętów podwodnych
HVAR
Jugosłowiańska baza
okrętów podwodnych
JUNAK
Jugosłowiański
okręt podwodny
ORAO
Jugosłowiański
stawiacz min
CARICA MILICA
Pierwsza strata Jugosławii
podczas II wojny św.
ARV CARITE
w roli U-Boota
OKRĘTY PODWODNE
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
STATKI  i  OKRĘTY
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
TORPEDOWCE
      JUGOSŁAWIA
Hosting by Yahoo Web Hosting
T5
Ex austro-węgierski 87F - II wojna światowa - Później włoski T5
Piotr Mierzejewski
   
   
Akwarela pędzla J. Seitsa z roku 1922 przedstawia torpedowiec T5, należący ówczesnego Królestwa SHS, uczestnika obu wojen
światowych, pływającego kolejno aż pod sześcioma banderami!
 
 
 
 
 
 
 
Jugosłowiański torpedowiec T6 w roku 1929 w Kumbor (Czarnogóra).
Opublikowano 19 stycznia 2014 r.
Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
 
               
SZTANDARY HAFTOWANE
Sztandary OSP. Sztandary haftowane. Sztandary strażackie.
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
 
 
Wyprawy na wraki
dla każdego
Nurkowania wrakowe. Baltic Quest.