Facta Nautica | Okręty podwodne | Geneza II wojny światowej |
sztandary | sztandary | sztandary | sztandary |
 
Facta Biographica
[ Yahoo! ] options
MARYNARZE  -  LUDZIE MORZA  -  DOWÓDCY OKRĘTÓW PODWODNYCH  -  LUDZIE MORZA  -  MARYNARZE  -
 
                 
Dmitrij Mitrofanowicz Dienieżko
Дмитрий Митрофанович Денежко
(1914-1942)
 
 
       
---------Nazwisko Dmitrija M. Dienieżki znane jest wszystkim, którzy interesują się zagładą
Żydów w czasach
II wojny światowej. Jako dowódca radzieckiego okrętu podwodnego
SZCZ-213 [Щ-213], operującego w roku 1942 na Morzu Czarnym, wydał rozkaz
storpedowania s.s. STRUMA, bułgarskiego statku pod banderą panamską. Na pokładzie tego
parowca, unieruchomionego z powodu braku paliwa w pobliżu Bosforu, znajdowało się
ponad 760 żydowskich uchodźców z Bułgarii i Rumunii oraz dziesięcioosobowa bułgarska
załoga. Wszyscy, prócz jednej osoby zginęli ...
 
---------Dmitrij M. Dienieżko urodził się 8 listopada 1914 roku w Jelizawietgradzie (obecnie Kirowohrad) na Ukrainie. W 1933 powołano go
do służby we Flocie Czarnomorskiej. W roku 1937 ukończył Szkołę Marynarki Wojennej im. M.W. Frunze'go. Od października 1937 do
listopada 1938 służył na okręcie podwodnym
SZCZ-203 jako oficer broni torpedowej. Równolegle podnosił swoje kwalifikacje
uczestnicząc w specjalistycznym kursie dowódców. Po jego ukończeniu, w lipcu 1939 objął stanowisko dowódcy okrętu podwodnego
SZCZ-213. W roku 1940 otrzymał awans na stopień starszego lejtnanta i wstąpił do partii komunistycznej.
 

--------W czasie II wojny światowej dowodzony przez
niego okręt podwodny, wchodzący w skład 4. dywizjonu
1. brygady okrętów podwodnych, przeprowadził cztery
patrole bojowe, zatapiając dwa małe statki: turecki
CANKAYA (164 BRT) 23 lutego 1942 i bułgarski  
STRUMA (144 BRT) 24 lutego 1942. Warto dodać, że
ten pierwszy zatopiony został ogniem artyleryjskim,
gdyż atak torpedowy Dienieżce nie powiódł się . Miał on
także na swoim koncie dwa inne nieudane ataki
torpedowe na jednostki nieprzyjaciela.

---------Poległ na pokładzie okrętu-bazy okrętów
podwodnych
NIEWA [НЕВА]. Stało się to podczas
nalotu niemieckiego lotnictwa na port w Tuapse (Kraj
Krasnodarski) 23 marca 1942 roku.

---------Niektóre publikacje rosyjskie
powątpiewają, czy rzeczywiście przyczyną
zatonięcia parowca STRUMA był atak
SZCZ-
213. Ich zdaniem katastrofę mogła wywołać
eksplozja dryfującej miny. Opinie takie mają
niewątpliwie na celu zdjęcie odium zabójcy
kilkuset bezbronnych Żydów z radzieckiego
dowódcy ...
 
D.M. Dienieżko wśród załogi SZCZ-213.
 
   
BIBLIOGRAFIA

Kowaliow, E.A. 2006. [Ковалев Э.А. Короли подплава в море червонных валетов. Хроника начального периода советского
подводного плавания 1918 – 1941. – М.-СПб: Центрополиграф, МиМ-Дельта, 2006].

Płatonow, A.W. 1996. [Платонов А.В. Советские боевые корабли 1941-1945 гг. ч. III. Подводные лодки. – СПб: Цитадель, 1996].

Shoah Resource Center: Struma.
www.yadvashem.org.

The STRUMA Tragedy in its 50th Anniversary. 1992. The Turkish Times.
http://www.alpas.net/uli/struma/Ziarulturc.htm.

Великая Отечественная под водой.
http://www.town.ural.ru/ship/means/mens_d.php3.
   
Opublikowano 1 listopada 2010
©dr Piotr Mierzejewski
 
__________________________________________________________

Facta Biographica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
     
 
LINKI

Maja Mierzejewska
Profesor Mierzejewski
Pałac Mierzejewskich
Dworek Dzierżyńskich
   
       
   
   
       
Pin-up girls
i morze
S.s. GLITRA
Pierwsza ofiara U-Boota
Hosting by Yahoo! Web Hosting
  SURCOUF
Krążownik podwodny