MAGAZYN NAUTOLOGICZNY
|||   -  MARYNARKA WOJENNA  -  OKRĘTY  -  STATKI  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -   |||
 
 
               
Okręty podwodne
         
Międzywojnie
 
-   BEZBOŻNIK   -
-  Społeczna zbiórka na radziecki okręt podwodny -
-
Piotr Mierzejewski
.
   
   
 
Cegiełka na budowę okrętu podwodnego BEZBOŻNIK dla radzieckiej marynarki wojennej.
 
 
BEZBOŻNIK, JEDEN Z DRUGIM ...


W latach dwudziestych ubiegłego wieku zainicjowano w Polsce zbiórkę pieniędzy na budowę łodzi
podwodnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jej ukoronowaniem po wielu latach stał się legendami już
obrosły
ORP ORZEŁ.

W tym samym czasie w Związku Radzieckim trwała zbiórka na fundusz budowy okrętu podwodnego o
nazwie
BEZBOŻNIK  dla Floty Czerwonej. Przedstawiam "cegiełkę" o nominale 10 kopiejek na ten "zbożny"
cel, jaką obywatele Kraju Rad masowo w owym czasie kupowali.

Ciekawostką jest, że w Polsce międzywojennej środowiska ultrakatolickie uważały Marszałka Józefa
Piłsudskiego za ... BEZBOŻNIKA!
.
         
Opublikowano 23 kwietnia 2024 roku
.
____________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
od  2003
.