-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Polskie statki
s/s JEDNOŚĆ ROBOTNICZA
Rudowęglowiec typu B30  
s/s JEDNOŚĆ ROBOTNICZA
2003 BRT , 2530 DWT
Drugi po SOŁDKU pełnomorski statek wybudowany w Polce po zakończeniu II wojny światowej.
Zwodowany 15 grudnia 1948 roku w Stoczni Gdańskiej (nr stoczniowy B30/02); ukończony w 1949.
Armator: Polska Żegluga Morska (Polish Steamship Company).
Pocztówka wydana ok. 1955 roku przez PPW Wydawnictwa Morskie Gdańsk. Fot. K. Komorowski. Ze zbiorów autora.
 
---------Nazwą statku uczczono odbywający się w Warszawie równolegle z przygotowaniami do jego wodowania kongres
zjednoczeniowy
Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej - Lewicy, w wyniku którego powstała Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza
. Koniec kongresu i wodowanie statku odbyły się tego samego dniu - 15 grudnia 1948 roku.
Dodatkowo, wydarzenia te spięła postać matki chrzestnej statku - była nią znana działaczka ruchu robotniczego, Marcjanna
Fornalska, matka słynnej Małgorzaty Fornalskiej i autorka "Pamiętnika matki".

---------Miesięcznik MORZE w lutym 1949 tak pisał o nazwie statku:---"...nazwa - którą robotnicy stoczniowi uchwalili
umieścić na drugim rudowęglowcu -
JEDNOŚĆ ROBOTNICZA. Nazwa, która mówi, że i skuteczność wysiłku klasy
robotniczej i jej zwycięstwa w walce klasowej i jej socjalistyczny stosunek do pracy  i zwyciętwa, zasady planowego
gospodarowania - możliwe były dzięki jedności działania, dzięki nieomylnemu dążeniu do pełnej jedności klasy robotniczej,
wreszcie osiągniętej. Na jedności działania budowaliśmy - na pełnej jedności budować będziemy jeszcze lepiej (...)."
 
---------W kwietniowym numerze MORZA z 1968 roku, ukazała się notka następującej treści: "JEDNOŚĆ ROBOTNICZA -
parowiec PŻM 2530 DWT, zbudowany w
Stoczni Gdańskiej w 1949 r., pływający w trampingu bliskiego i średniego zasięgu,
odbył już 800 rejsów."
 
---------Statek złomowano w 1978 roku.
_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont