Polskie Linie Oceaniczne
Drobnicowiec m/s GENERAŁ SIKORSKI
na pocztówce armatorskiej PLO. Rys. Adam Werka.
The Polish general cargo ship m/s GENERAŁ SIKORSKI.Built in 1958.Type B-54.
Tonnage: 6785 BRT, 3800 NRT, 10316 DWT. 16 knots.12 pass. accomm. Scrapped:1978, Arnott Young Ltd.,Glasgow.
M/s GENERAŁ SIKORSKI należał do legendarnej,
bardzo udanej serii 41 "dziesięciotysięczników" typu B
54, budowanych przez polskie stocznie od roku 1956.
Były to motorowe drobnicowce, których aż 20 zamówili
armatorzy z Chin, Czechosłowacji, Francji, Indonezji,
Kuby, Szwajcarii i ZSRR. Prototypem tej serii był m/s
MARCELI NOWOTKO, stąd statki te bywały również
nazywane "nowotkami". Pływały głównie na liniach
dalekowschodniej i australijskiej.
M/s GENERAŁ SIKORSKI był eksploatowany przez
PLO w latach 1958-78. W 1978 został złomowany w
Szkocji, w Arnott Young L.td., Glasgow.

         Dane techniczne:

6785 BRT, 3800 NRT, 10316 DWT, 16 węzłów, 153,9
m x 19,4 m x 8,3 m, silnik spalinowy o mocy 5880 kW.
Zabierał 12 pasażerów.
________________________________________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
m/s GENERAŁ SIKORSKI
POLSKI  DROBNICOWIEC TYPU B-54