Statki polskie
-  m/s URSUS -
Drobnicowiec - PLO - Polska
Drobnicowiec m/s URSUS zbudowany został w Stoczni
Gdańskiej im. W.I. Lenina w roku 1972 dla Polskich Linii
Oceanicznych.

Był to statek typu B-442 o nośności 9813 TDW oraz
pojemności 6378 BRT i 3206 NRT. Silnik spalinowy o mocy
7066 kW umożliwiał mu osiągnięcie prędkości 17,7 węzłów.
Wymiary: 154,6 x 20,6 x 7,9 m.

Eksploatowany był przez PLO w latach 1972-1994.

Sprzedany zagranicznemu armatorowi w 1994.

Pocztówka na której jest przedstawiony wydana została w
1976 roku w nakładzie 20000 egzemplarzy przez KAW.
Autorem wykorzystanej fotografii był J. Uklejewski.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Obejrzyj kolekcję starych pocztówek, z których większość ma ponad 100 lat !!!
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -