Polska Marynarka Wojenna
ORP ORLIK
TRAŁOWIEC REDOWY
Trałowiec redowy ORP "ORLIK" w pierwszym okresie służby nosił znak taktyczny OL.
The Polish coastal minesweeper ORP ORLIK (Soviet "T-301" class).

ORP ORLIK był jednym z 9 trałowców redowych, przekazanych Marynarce Wojennej PRL 5 kwietnia 1946
roku przez Związek Radziecki. Trałowce te, znane w naszej flocie pod nazwą typu ALBATROS lub KORMORAN,
żartobliwie nazywane "kaczorkami", reprezentowały radziecki typ BTSZCZ (T-301).

ORP ORLIK zwodowany był jesienią 1945, podobnie jak i pozostałych 8 okrętów siostrzanych, tj OORP ALBATROS,
CZAPLA, JASKÓŁKA, JASTRZĄB, KANIA, KONDOR, KORMORAN, KROGULEC i ORLIK. Wchodziły one w skład
Dywizjonu Trałowców, który bazował w Gdyni.

"Jane's Fighting Ships 1957/58 " podał następującą charakterystykę "kaczorków": wyporność: 130 ton; prędkość:
10 węzłów; wymiary: 100 x 16 x 4 1/4 stóp; uzbrojenie: 2 działka przeciwlotnicze 20 mm, 4 karabiny maszynowe;
napęd: amerykańskie silniki Diesla o mocy 480 KM, 3 śruby; załoga: 32.

Marek Soroka (
"Polskie okręty wojenne (8) ", MORZE 1971) tak charakteryzował trałowce omawianego typu:
"...wyporność standard 145,8 ton, wymiary 38 x 5,5 x 1,6 m; ubrojenie 2 działka 45 mm(2 x I), 4 ciężkie karabiny
maszynowe plot. 12,7 mm systemu Colt (2 x II), ew. 18 min kontaktowych; sprzęt trałowy: trał kontaktowy typu
Szulca, trał akustyczny "BAT-2p", trał elektromagnetyczny "PEMT2"; silniki Diesla (6 cyl.) o mocy 480 KM, 3 śruby,
prędkość maks. 12,5 węzła, prędkość ekonomiczna 8 węzłów; załoga 32 ludzi." Ten sam autor, w książce
"Polskie okręty
wojenne 1945-1980
"  (Gdańsk, 1986), podał, iż wyporność pełna wynosiła 180 ton, moc maszyn w kW - 352,8, zaś załoga
liczyła 37 ludzi.

ORP
ORLIK pływał początkowo ze znakiem burtowym OL, później OK, a w końcu T-22. Wycofany ze służby w 1959 roku i
przekazany Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Morskiego Ligi Przyjaciół Żołnierza, gdzie otrzymał nazwę
ORION.
 
________________________________________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont