Okręty podwodne
Sztandary OSP
Sztandary
Sztandary szkolne
Statki i okręty
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
         
Marynarka Wojenna
     
Rzeczpospolita Polska
Hosting by Aabaco Web Hosting
Złomowanie ORP WARSZAWA
- Niszczyciel rakietowy - Dawny radziecki SMIEŁYJ (Смелый) - Projekt 61MP -
LUCJAN SCHMIDT & PIOTR MIERZEJEWSKI
Poprzednia fotografia
Następna fotografia
ORP WARSZAWA
Rozbieranie kadłuba ORP WARSZAWA w doku ALKOR-u - marzec 2006 roku.
Kliknij fotografię, aby zobaczyć następną.
         
----------5 grudnia 2003 roku, po niemal szesnastoletniej służbie w Marynarce Wojennej, ostatni raz opuszczono banderę na polskim niszczycielu
rakietowym
ORP WARSZAWA. Agencja Mienia Wojskowego przez ponad półtora roku daremnie poszukiwała ewentualnego nabywcy okrętu. Wstępne
pertrakcje z Indiami zakończyły się jednak fiaskiem, zaś jedyna oferta kupna wpłynęła od firmy zajmującej się złomowaniem. W tej sytuacji latem 2005
roku zapadła decyzja o przyjęciu tej propozycji. Przed rozpoczęciem złomowania zdemontowano część wyposażenia. Zachowano między innymi artyleryjskie
zestawy
AK-630M (A-213).

---------- 29 sierpnia 2005 roku okręt przeholowano z gdyńskiego portu wojennego do Gdańska na przejęte od Stoczni Gdańskiej tereny spółki Synergia 99
i zacumowano w jednym z basenów wyposażeniowych. Następnie przystąpiono do demontażu uzbrojenia, urządzeń pokładowych, masztów i małych
nadbudówek. Kadłub rozebrano przy nabrzeżu do poziomu tuż nad powierzchnią wody, a następnie wprowadzono do doku ALKORU-u dla dokończenia
złomowania. Przy próbie podniesienia doku okazało się, że wystająca daleko poza dok część dziobowa przełamuje się.  Konieczne stało się użycie dźwigu
pływającego, dzięki czemu możliwe było odcięcie tej części, złożenie jej na ponton i kontynuowanie rozbiórki.

--------Prezentowana tutaj seria fotografii wykonana została przez jednego z nas (L. S.) w marcu 2006 roku podczas końcowej fazy złomowania ostatniego
polskiego niszczyciela.
         
      Opublikowano 15 czerwca 2012 r.
© Lucjan Schmidt & Piotr Mierzejewski
  ___________________________________________

FACTA NAUTICA
dr Piotr Mierzejewski
 
   
   
Sztandary haftowane.
         
 
Odznaka pamiątkowa
ORP WARSZAWA
Kliknij, aby powiększyć.
SZTANDARY
na zamówienie
Sztandary OSP
 
 
Nurkowanie wrakowe
Wyprawy nurkowe. Baltic Quest.
 
Moda inspirowana
marynarskim mundurem.
Kliknij obrazek.