MONITORY
USS PURITAN (BM-1)
Pełnomorski monitor dwuwieżowy
USS PURITAN nocą przy nabrzeżu portowym. Rys. W. Louis Sonntag, Jr. 1898
USS PURITAN, pełnomorski monitor dwuwieżowy, drugi w US Navy monitor o tej nazwie, został zbudowany przez
stocznię
John Roach & Son, Chester, Pennsylvania. Prace wykończeniowe powierzono New York Navy Yard, Brooklyn,
New York.
Budowa okrętu bardzo przeciągała się: 6 grudnia 1882 miało miejsce wodowanie, lecz do służby wszedł
dopiero ... 10 grudnia 1896 roku. Dowództwo jego objął wtedy kapitan J.R. Bartlett.

USS PURITAN uważany był za jednostkę pełnomorską, w rzeczywistości mógł poruszać się tylko po spokojnym morzu.
Ograniczało w sposób oczywisty jego przydatność.

Monitor wziął aktywny udział w wojnie hiszpańsko-amerykańskiej w 1898 roku, wchodząc wtedy w skład eskadry
Połnocnego Atlantyku. M.in. 27 kwietnia bombardował port Matanzas, leżący na wschód od Hawany (Kuba). Po wojnie, w
latach 1899-1902 służył jako okręt szkolny
Naval Academy. 16 kwietnia 1903 został zdemobilizowany, lecz już 3
czerwca zmobilizowano go powtórnie, lecz tym razem jako jednostkę pomocniczą, tzw.
receiving ship. W latach 1904-
1909 był wypożyczony
Naval Militia (organizacja stanowa) w Waszyngtonie.

Przeniesiony do rezerwy US Navy 23 kwietnia 1910 roku. Skreślony z listy floty 27 lutego 1918. Sprzedany na złom
26 stycznia 1922 firmie
J.G. Hetner & W.F. Cutler, Philadelphia.
Zamieszczona po lewej fotografia
monitora
USS PURITAN pochodzi
z wydanej U.S.A. w 1898 roku
stereoskopowej pocztówki.
__________________

Charakterystyka USS PURITAN

Wyporność: 6060 ton.
Prędkość: 12,4 węzłów.
Uzbrojenie: 4 (2xII) działa 305 mm, 4 działa
100 mm, nieznana liczba działek mniejszego
kalibru.
Załoga; ok. 200.
____________________
MONITORY w FACTA NAUTICA
 
ABERCROMBIE - Wielka Brytania
EREBUS - Wielka Brytania
M1 - Wielka Brytania
MONITOR - USA
PURITAN - USA
REINIER CLAESZEN - Holandia
TIFON - Rosja
VIRGINIA - USA
USS PURITAN, amerykański monitor, widziany od strony rufy.
Fotografia z 1898 roku.
-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -