Facta Nautica - Magazyn Nautologiczny -
|||   -  MARYNARKA WOJENNA  -  OKRĘTY  -  STATKI  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -   |||
 
WYCIECZKOWCE
   
 
 
S/s BRASIL
-  Pierwszy amerykański statek pasażerski, jaki zawinął do Gdyni w czasach PRL  -
-
Piotr Mierzejewski
 
 
7 czerwca 1959: Amerykański wycieczkowiec s/s BRASIL podchodzi do nabrzeża portu w Southampton.
Ukończony w 1958. Pojemność: ponad 14 000 BRT. Prędkość: 23 węzły. Miejsc pasażerskich: 557.
 
 
Pierwszy statek pasażerski pod banderą USA zawitał po II wojnie światowej w polskim porcie dopiero w
roku 1960. Był nim s/s
BRASIL, luksusowy wycieczkowiec o napędzie turboparowym z przekładnią elek-
tryczną, zbudowany w stoczni
Ingalls Shipbuilding Corporation w Pascagoula (Mississippi) dla Moore
McCormack Lines
. Statek odbywał wtedy 35-dniowy rejs z 333 kanadyjskimi, amerykańskimi i wenezuel-
skimi turystami na trasie: New York - Bergen - Eidfjord - Gdynia - Stockholm - Helsinki - Leningrad -   
-Travemünde - Copenhagen - Aarhus - Oslo - Amsterdam - Antwerp - New York. Arthur W. Pierce, kapi-
tan wycieczkowca, miał pod sobą 405 ludzi załogi.
.
-----Podczas jednodniowego postoju 5 czerwca 1960
w Gdyni zaplanowano dla uczestników rejsu zwie-
dzanie Trójmiasta, a zwłaszcza parku i katedry oliw-
kiej oraz Drogi Królewskiej w Gdańsku.

-----Sporo uwagi temu wydarzeniu poświęcił "Dzien-
nik Bałtycki"
, nazywając przy okazji statek moto-
rowcem:

"M/s BRASIL swymi rozmiarami zbliżony jest do
BATOREGO. Ma on 14.984 BRT, a długość jego
kadłuba wynosi 188 m. Z opisu budowy motorowca
wynika, że ma on szczególnie oryginalną konstruk-
cję nadbudówek pokładowych. Niespotykany zwłasz-
cza jest POMOST KAPITAŃSKI, którego skrzydła wy-
stają poza burty statku. Ten fakt skłania Zarząd
Portu do nowej formy usług. Z powodu wysuniętych
skrzydel pomostu m/s
BRASIL nie mógłby zacumo-
wać normalnie przy nabrzeżu tak, jak to np. czyni
nasz
BATORY. Toteż kiedy amerykański motoro-
wiec zbliży się do bram portu, na redę wypłynie ho-
lownik, który przejmie ze statku SPECJALNE OD-
BOJNICE. Urządzenia te zostaną następnie przeho-
lowane na miejsce cumowania motorowca przy
nabrzeżu Francuskim, poszerzając w ten sposób
sztucznie betonowy masyw nabrzeża uchronią sta-
tek przed zahaczeniem o dźwigi."
Rok 1959: Rozbawione i roztańczone pasażerki  
na s/s BRAZIL podczas postoju w Southampton.
-
.
-----Manewr cumowania przebiegł sprawnie i BRASIL stanął dokładnie w tym miejscu, gdzie zwykle cumo-
wał
BATORY. Jeśli wierzyć ówczesnej polskiej prasie, goście z wycieczkowca byli zachwyceni Trójmiastem
i sprawną organizacją ich pobytu. Część z nich nawet zapowiadała powrót w kolejnym roku.

-----Statek ponownie zawinął do Gdyni dopiero 17 czerwca 1965. Tym razem miał na pokładzie 350 turys-
tów amerykańskich, którzy również spędzili w Trójmieście zaledwie kilkanaście godzin. W roku następnym
było jeszcze skromniej.
"Dziennik Bałtycki" w numerze z 11 sierpnia 1966 informował:

-----"Już w najbliższy poniedziałek 15 bm. zawinie do Gdyni kolejny zagraniczny "pasażer". Będzie to m/s
BRASIL, bandery USA, z 400-osobową grupą turystów amerykańskich. Pobyt statku będzie bardzo krótki,
to też na zwiedzenie trójmiasta przeznaczonych jest zaledwie pięć godzin."

-----Z przeglądu amerykańskich dzienników wynika, że BRASIL po raz ostatni wszedł do gdyńskiego portu
w roku 1969. Zdarzało się, że w latach 60. do Gdyni zachodził także jego bliźniak,
s/s ARGENTINA.
Rok 1958: S/s BRASIL wchodzi do nowojorskiego portu kończąc swój dziewiczy rejs.
.
Duma Moore McCormack Lines: bliźniacze s/s BRASIL (z lewej) i s/s ARGENTINA w San Juan (Puerto Rico).
Rok wykonania fotografii nieznany.
..
Pocztówka armatorska przedstawiająca jeden z bliźniaczych statków, s/s BRASIL lub s/s ARGENTINA.
W dużym fałszywym kominie mieściło się solarium, przeznaczone dla miłośników nagiego opalania.
____________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
od 2003
.