Facta Nautica
 
Facta Nautica
Facta Nautica - internetowy magazyn nautologiczny
|||-  MARYNARKA WOJENNA  -  OKRĘTY  -  STATKI  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -|||
           
Statki więzienne
       
NIEMCY
           
           
STRAF-ANSTALT LÜNEBURG
Barka więzienna - pływająca filia zakładu karnego w Lüneburgu
Piotr Mierzejewski
 
 
           
Barka więzienna. Prison barge.
Barka więzienna zakładu karnego w Lüneburgu miała na dziobie napis "Straf-Anstalt Lüneburg".
 
--------Lüneburg, dolnosaksońskie miasto leżące nad rzeką Ilmenau, może poszczycić się bogatymi tradycjami
więzienniczymi. Pierwszy budynek więzienny w tym mieście powstał już w roku 1594. Kolejny zbudowano na przeło-
mie XVIII i XIX wieku. Jakby i tego było mało, wkrótce po dojściu Hitlera do władzy, wyrosło w Lüneburgu jeszcze jedno
więzienie, głównie na potrzeby Gestapo. Przewrotny los sprawił, że w roku 1945 w murach tego przybytku popełnił
samobójstwo Heinrich Himmler (lub osobnik podający się za niego - sprawa wyjaśni się w roku 2045, gdy ujawnione
zostaną wyniki sekcji jego zwłok)), szef Gestapo od roku 1934. Tu, także w 1945 roku, osadzeni zostali na czas pro-
cesu przed
Military Court for the Trail of War Criminals członkowie załogi obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen.

--------Po wojnie, przez jakiś czas więzienie Lüneburgu miało pływajacą filię. Była to barka więzienna, w której urzą-
dzono pomieszczenia dla ponad 30 więźniów. Wieźniowie ci, odbywając karę, wykorzystywani byli przy publicznych
pracach ziemnych i budowlanych w okolicach miasta. Kiedy barkę więzienną wycofano z eksploatacji, nie udało mi się
ustalić.
Statek więzienny. Convict ship.
Dziobowa część barki więziennej z Lüneburga.
Rufa barki więziennej z Lüneburga. Zwraca uwagę ławka dla załogi i strażników.
         
     
   
Opublikowano 2 września 2021
____________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
od 2003
           
 
Facta Nautica
 
           
 
Sztandary