USS TARANTULA, późniejszy USS B-3
Okręt podwodny marynarki wojennej U.S.A.
_______________________________________________________________________________

-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
2007
Dane techniczno-taktyczne USS TARANTULA
wg Taschenbuch der Kriegsflotten 1911
Wyporność
170 ton
Prędkość nawodna:
9,1-9,4 węzłów
Prędkość podwodna:
8,5 węzłów
Zasięg na powierzchni:
1000 Mm
Zasięg pod wodą:
? ? ?
Wymiary:
24,7 m x 3,9 x ?
Uzbrojenie:
1 wyrzutnia torpedowa
Napęd:
silnik spalinowy
silniki elektryczne
1 śruba
Załoga:
10 ludzi
USS TARANTULA.
Amerykański okręt podwodny USS TARANTULA (typ VIPER) na pochylni stoczni, Quincy, Massachusetts  w 1907 roku.
USS TARANTULA (SS-12), renamed B-3 in 1911, was a VIPER-Class (called also B-class) submarine commissioned on 3 December 1907.
She was decommissioned and struck from the Naval Register on 25 July 1921 and sunk as a target in January 1922 in Manila Bay.
Okręt podwodny USS TARANTULA wybudowany został, podobnie jak dwie jednostki siostrzane - USS VIPER i USS
CUT
TLEFISH, w stoczni Fore River Shipbuiliding Co., Quincy, Massachusetts. Położenie stępki miało miejsce 5
września 1905, wodowanie 30 marca 1907, zaś wejście do służby 3 grudnia 1907.

USS TARANTULA przez pięć lat służył na Atlantyku, pełniąc okresowo rolę jednostki operacyjnej, szkolnej i
eksperymentalnej. W ramach ogólnej akcji zmieniania nazw okrętom podwodnym w US NAVY, przemianowano go 17
listopada 1911 roku na
USS B-3.

3 lub 4 grudnia 1912 roku został zdemobilizowany. Wkrótce potem został załadowany (razem z
USS B-2) na pokład
węglowca floty
USS AJAX (AC-14) i przetransportowany drogą przez Kanał Sueski na Filipiny do stoczni Cavite Navy
Yard
. Dotarł tam w końcu kwietnia 1913 roku i od września tego samego roku został włączony do  Floty Azjatyckiej
(Asiatic Fleet).

Skreślony z listy floty 25 lipca 1921. Użyty jako okręt-cel i zatopiony w Zatoce Manilskiej w styczniu 1922.
Dane techniczno-taktyczne USS B-3
wg Taschenbuch der Kriegsflotten 1914
Wyporność nawodna
150 ton
Wyporność podwodna
200 ton
Prędkość nawodna:
10 węzłów
Prędkość podwodna:
8,5 węzłów
Zasięg na powierzchni:
540 Mm / 9 węzłów
Zasięg pod wodą:
60 Mm /5 węzłów
Wymiary:
24,7 m x 3,9 x ?
Uzbrojenie:
1 wyrzutnia torpedowa
Napęd:
benzynowy silnik
silniki elektryczne
1 śruba
Załoga:
10 ludzi
Jane's Fighting Ships of World War I  podaje, że okręt uzbrojony był w dwie wyrzutnie torpedowe mieszcące się na
dziobie, zaś zasięg pływania podwodnego wynosił zaledwie 12 mil morskich przy prędkości 4 węzłów. Inne źródła
precyzują kaliber wyrzutni torpedowych na 457 mm i zapas torped na 4 sztuki, zaś zanurzenie na 3,2 m.