Transportowce wodnosamolotów
PHOENIX
"Transportowiec" wodnosamolotów - Okręt lotniczy - Niemcy
Niemiecki eksperymentalny okrÍt lotniczy PHOENIX.
PHOENIX - eksperymentalny okręt lotniczy z wodnosamolotem HE 59 B na pokładzie. Rok 1931.
The German "aircraft carrier" PHOENIX - Flugzeugbergungsprahm PHOENIX.

Zobacz także w Facta Nautica:

KOMMUNA - "lotniskowiec" bolszewików   RUŚ - rosyjski okręt balonowy
________________________________________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski hr. Calmont