Facta Nautica - Internetowy Magazyn Nautologiczny
     
     
||| -   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   - |||
                   
FRACHTOWCE
 
Malcolm Cranfield Collection
 
POLSKA
Typ Empire Y
 
- s/s BAŁTYK-
   
IMO 5035347
   
    Malcolm Cranfield  &  Piotr Mierzejewski
   
   
   
S/s BAŁTYK w Kanale Kilońskim 30 czerwca 1971 rok . Foto: Malcolm Cranfield.
Eastbound in the Kiel Canal on 30th June 1971 was  Polish owned, Swan Hunter built, Empire Y Type variant BALTYK.
Built in 1942 and delivered directly to the Polish Government. She was operated by Polish Ocean Lines between
1951 and 1964, then by Polish Steamship (PŻM) until sold to Spanish breakers in 1973, her name being shortened
at Lübeck to ALTY for the voyage to Santander where she arrived on 20th August 1973.
                   
"Generał Franco, ongiś druh najbliższy Hitlera i Mussoliniego, a obecnie protegowany Wall Street i S-ki,
chełpi się, że stworzył ze swego kraju prawdziwą "twierdzę antybolszewicką", że on pokazał światu,
jak należy  zwalczać komunistów".
Fragment komentarza  "Życia Warszawy" (rok 1951).
                   
Frachtowiec s/s BAŁTYK był pierwszym "empajerem", na jakim podczas II wojny światowej podniesiono polską
banderę. Stało się to 20 marca 1942 r. w Newcastle, w obecności przedstawiciela rządu polskiego. Statek posiadał  
działo kalibru 152 mm, zamontowane na rufie, oraz dwa działka automatyczne
Oerlikon w wersji dwulufowej,
ustawione w gniazdach na pokładzie szalupowym. Losy tej jednostki mniej  lub bardziej dokładnie opisywali między
innymi  J.Miciński i S. Kolicki (1962), W. Fenrych i A. Mielcarek (1977), J. Miciński, B. Huras i M. Twardowski (1999) oraz
K. Adamczyk, J. Drzemczewski i B. Huras (2017). Nikt z wymienionych autorów nie wspomniał jednak o perypetiach
BAŁTYKU i jego załogi jesienią roku 1947. Uznałem więc, że warto przywołać tę historię z morza niepamięci.

Przytaczam w całości opis tych wydarzeń, jaki znalazłem w "Wieczorze", dodatku do dziennika "Życie Warszawy",
z dnia 21 grudnia 1947 r.
                   
Hiszpańskie władze portowe w stolicy Wysp Kanaryjskich
Las Palmas odmówiły prawa wjazdu polskiemu statkowi
s/s
BAŁTYK, który doznał uszkodzenia kotłów w drodze z
Ameryki Południowej do Gdyni.

Na ląd udał się dowódca statku kpt. Neuman z pierwszym
oficerem Jerzym Gogolą, prosząc o umożliwienie naprawy
statku. Komendant portu kategorycznie odmówił wszelkiej
pomocy, oświadczając, że nie wpuści polskiego statku do
portu nawet gdyby miał zatonąć.

Wobec tego niesłychanego i nieludzkiego stanowiska
naprawy statku musiano dokonać własnymi siłami.
Niestety, zwłoka spowodowana zepsuciem kotłów i awarią
przy ujściu rzeki La Plata, gdzie statek osiadł na mieliźnie,
wyczerpała zapasy wody słodkiej na statku.
Nagłówki z "Wieczoru", dodatku do "Życia Warszawy".
Kapitan Neuman musiał ponownie zwrócić się do komendanta portu, przedstawiając katastrofalną sytuację ludzi. I
w tym wypadku odmówiono wszelkiej pomocy. Wobec tego marynarze nocą wyprawili się na brzeg i przeszmuglowali
szalupami kilka beczek wody.

Statek
BAŁTYK powrócił obecnie z półrocznej podróży trampowej do portów afrykańskich i południowoamerykańskich.
Należy on do jednej z największych jednostek linii Gdynia-Ameryka. S/s
BAŁTYK przywiózł do Polski towary kolonialne,
zboże i skórę.
.
                   
                   
Dane eksploatacyjno-techniczne s/s BAŁTYK według Wiktora Fenrycha i Andrzeja Mielcarka (1977)
"Żegluga Polska S.A. Polska Żegluga Morska. 1927-1951-1975. Katalog floty"
                   
Sygnał rozpoznawczy: SPFH. Uprzednio: BPKS.
Pojemność: 6984 BRT, 5105 NRT. Nośność: 10 009 DWT.
Długość całkowita: 136,39 m. Długość rejestrowa: 131,56 m. Szerokość: 17,15 m. Zanurzenie 7,97  m.
Napęd: 1 maszyna parowa tłokowa potrójnego rozprężania, trzycylindrowa.
Moc: 2400 KM. 1 śruba. Prędkość eksploatacyjna 10,5 węzła.
2 pokłady. Ochronnopokładowiec otwarty. 4 ładownie. Pojemność całkowita ładowni: 14 914 m³ (dla ziarna).
1 bom - DOR 30 T, 2 bomy - DOR 10 T, 8 bomów DOR po 5 T. 10 wind ładunkowych.
Załoga: 38 osób.
                   
 
 
Opublikowano 5 września 2019 roku
 
__________________________________________________________________________
                   
     
Facta Nautica
     
     
dr Piotr Mierzejewski
     
       
       
   
Facta Nautica: marynarka wojenna, marynarka handlowa, statki, okręty, morze
   
             
   
Sztandary szkolne, OSP i PSP
   
         
   
Sztandary haftowane - szkolne i strażackie
   
 
 
SS GRODZIEC
s/s GRODZIEC
 
SS KOPALNIA CZELAD
s/s KOPALNIA CZELADŹ