Facta Nautica
 
Facta Nautica
Facta Nautica - internetowy magazyn nautologiczny
|||-  MARYNARKA WOJENNA  -  OKRĘTY  -  STATKI  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -|||
           
OKRĘTY PODWODNE
     
-
Duńska flotylla okrętów podwodnych w Portsmouth
-   Kurtuazyjna wizyta duńskiej marynarki wojennej w Wielkiej Brytanii w 1929 r.  -
-
Piotr Mierzejewski
 
 
           
Środa 5 czerwca 1929 roku: Do Portsmouth wchodzi DAPHNE, jednostka duńskiej flotylli okrętów podwodnych.
Fotografia: Wright & Logan.
1 maja 1929 roku podano w Wielkiej Brytanii do publicznej wiadomości, że w pierwszym tygodniu czerwca do portu w
Portsmouth wejdzie z kurtuazyjną wizytą duńska flotylla okrętów podwodnych (
dansk Undervandsbaadflotille), dowo-
dzona przez kapitana J. Wolfhagena. Poinformowano, że reprezentowana będzie ona przez cztery okręty podwodne
(
BELLONA, DAPHNE, DRYADEN, FLORA) i okręt zaopatrzeniowy HENRIK GERNER. Przygotowaniami do przyjęcia
duńskich marynarzy kierował
Lord Mayor of Portsmouth, kanclerz J. E. Smith, J.P. Strona duńska zapowiedziała, że zało-
gi jednostek flotylli liczyć będą łącznie  około 110 ludzi.

-----Wizyta duńskich okrętów rozpocząła się w środę 5 czerwca przed południem. Przebiegła rutynowo, według utartego
schematu. Wpierw kpt. J. Wolfhagen w towarzystwie jednego ze swoich oficerów złożył wizytę dowódcy portu
w Portsmouth (był nim admirał Sir Roger Keyes), a następnie wspomnianemu kancelerzowi J.E. Smithowi. Brytyjska
strona odwzajemniła się jeszcze przed południem rewizytą na pokładzie zaopatrzeniowca
HENRIK GERNER. Wszyscy
marynarze duńskiej flotylli dostali prawo do bezpłatnych przejazdów tramwajami i autobusami po Portsmouth.

-----Pobyt duńskiej flotylli okrętów podwodnych w Portsmouth dobiegł końca po czterech dniach i raczej nie wzbudził
większego zainteresowania brytyjskiej prasy. Wspomniały o nim tylko nieliczne dzienniki, zamieszczając ledwie
parozdaniowe notki.
Środa 5 czerwca 1929 roku: Do Portsmouth wchodzi FLORA, jednostka duńskiej Flotylli Okrętów Podwodnych.
Fotografia: Wright & Logan.
Wizyta duńskiej flotylli okrętów podwodnych w Portsmouth w czerwcu 1929 roku. Z lewej: okręt zaopatrzeniowy HENRIK GERNER
z przycumowanymi doń okrętami podwodnymi.  Z prawej: Pamiątkowe zdjęcie załogi jednego z duńskich okrętów podwodnych.
Fotografie: Evening News.
-----Przybycie duńskiej flotylli do Wielkiej Brytanii nie mia-
ło oczywiście żadnych międzynarodowych reperkusji. Cał-
kiem inaczej wyglądała sytuacja, gdy siedem duńskich
okrętów rok później złożyło wizytę w Gdyni. Wydarzenie to
wzbudziło nie tylko spore zainteresowanie w Polsce, ale i
w państwach sąsiednich. Stało się tak za sprawą ostrej
rywalizacji Wolnego Miasta Gdańsk z Gdynią, czemu nie
mogły obojętnie przypatrywać się Niemcy. Sprawę skomen-
tował m.in.
Ilustrowany Kuryer Codzienny:

-----"W związku z wizytą duńskiej eskadry w Gdyni, organ
nacjonalistów niemieckich
Danziger Allgemeine Zeitung
zamieścił artykuł, w którym wyraża zapatrywanie, że
ominięcie portu gdańskiego przez duńskie okręty wojenne
jest jednoznaczne z zajęciem przez Danię jednostronnego
stanowiska w sprawie skargi Gdańska co do konkurencji z
Gdynią (!). Powodów jednostronnego stanowiska Danii
dopatruje się
Danziger Allgemeine Zeitung w zaintereso-
waniu się przemysłu duńskiego portem w Gdyni." Ale to już
zupełnie inna historia.
Pamiątkowe zdjęcie wykonane na pokladzie HENRIKA GERNERA
podczas wizyty w Portsmouth. Pośrodku dowódca flotylli
okrętów podwodnych kpt. J. Wolfhagen.
Fotografia: Hampshire Telegraph and Post.
.
 
BIBLIOGRAFIA

Danish warships. Visit to Portsmouth in June. 1929. -
Portsmouth Evening News, 1 May 1929.
Danish submarines visit. 1929. -
Ibidem, 27 May 1929.
Danish submarine flotilla. 1929. -
West Sussex Gazette, 30 May 1929.
Fra mange egne. 1929. -
Den Danske Pioneer, 30 May 1929
Megalomania Gdańska. 1930. -
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 3 lipca 1930.
Portsmouth and Gosport Pictures. 1929.-
The Evening News, 6 June, 1929.
Visit of Danish ships. 1929. -
Ibidem.
 
m/y FLAMBOYANCE
i naturyści
Polak na pokładzie
storpedowanej
LUSITANII
Kapitan ż.w.
Robert Zahorski
spotkał słynnego
chłopca z getta
Złote lata pancerników

W.M. Wachniewski
ORP ORZEŁ

W.M. Wachniewski
KANTOENG

Katastrofa olbrzyma
           
        Opublikowano 17 stycznia 2023
____________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
od 2003
.
           
 
Facta Nautica
 
           
 
Sztandary