-  KONSTRUKTOR  - ex SIBIRSKIJ STRIEŁOK - «Конструктор»
Niszczyciel z  Jeziora Ładoga - Ładoska Flotylla Wojenna
Sylwetka niszczyciela KONSTRUKTOR («Конструктор») z roku 1940.
The Soviet destroyer KONSTRUKTOR in 1940 (Lake Ladoga Flotilla). Built at Sandviken Yard , Helsinki (1905-06).
KONSTRUKTOR jako kanonierka w 1944. Widać wyraźne skrócenie części dziobowej.
The KONSTUKTOR in 1944 after refit as a gunboat. Note shortened bow.
 
---------Stary rosyjski niszczyciel SIBIRSKIJ STRIEŁOK, zbudowany w czasach gdy trwała wojna japońsko-rosyjska,
uczestnik I wojny światowej, w latach II wojny światowej pod nazwą
KONSTRUKTOR  wchodził od grudnia 1939 w skład
radzieckiej
Ładoskiej Flotylli Wojennej jako jej największa i najsilniejsza jednostka.

---------4 listopada 1941 w godzinach wieczornych KONSTRUKTOR w towarzystwie dozorowca PURGA, okrętu flagowego
flotylli, opuścił rejon latarni Osinowiec kierując się do Nowej Ładogi. Oba okręty zatłoczone były ludnością cywilną,
głównie kobietami i dziećmi, ewakuującymi się z oblężonego Leningradu. Po piętnastu minutach od rozpoczęcia rejsu
nastąpił atak niemieckich samolotów. Celnie rzucona bomba (wg części źródeł - dwie bomby) uderzyła w pokład
KONSTRUKTORA urywając mu dziób i powodując wielkie straty - zginęło około 200 ludzi, cywilnych uciekinierów i
członków załogi. Pomocy ciężko szkodzonemu okrętowi udzieliła kanonierka
NORA.Wkrótce potem statek ratowniczy  
STALINIEC i holownik ORIEŁ (wg innego źródła - NIKULASY) wzięły KONSTRUKTORA na hol. Holowany rufą do przodu,
częściowo zatopiony, z silnym przechyłem w kierunku nieistniejącego już dzioba, okręt doprowadzony został do zatoki
Morie, gdzie został osadzony na dnie.
--------Wiosną (?) 1942 okręt podniesiono. Z powodu braku
odpowiednich blach, dziób odbudowano w ograniczonym
zakresie, wskutek czego długość okrętu zmniejszyła się aż
o 12 metrów.
KONSTRUKTOR po tym remoncie wszedł do
służby 13 kwietnia 1943 jako kanonierka.

---------Latem 1944 przeszedł z Ładogi na Bałtyk. Ponownie
remontowany na przełomie 1944/45, przeklasyfikowany
został na eskortowiec.

--------W składzie Floty Bałtyckiej KONSTRUKTOR
pozostał do lat 1950. Przeznaczony na złom 1 czerwca 1957.
Wymieniany był przez rocznik flot
Jane's Fighting Ships
1957/58
jako trałowiec.
KONSTRUKTOR
Charakterystyka wg Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1940
Wyporność:
750 ton
Prędkość:
25 węzłów
Uzbrojenie:
3 x 75 mm L/50, 2 x 47 mm plot., 2 k.m.,
3 wyrzutnie torpedowe 450 mm (III), 40 min
Wymiary:
73,0 x 8,0 x 3,6 m
Napęd:
3 turbiny, 7300 KM, 2 śruby
Paliwo:
215 ton węgla
Załoga:
105 ludzi
Zasięg:
700 mil morskich
J. Meister (1977): wyporność 625 t., uzbrojenie: 3 x 100,
2 x 37, 2 x 20 plot, kilka karabinów maszynowych.
KONSTRUKTOR w roku 1943 na Ładodze.
 
Zobacz także:  
Patrolowiec
'2' z jeziora Onega
-
-------Meister, J. (1977). Soviet Warships of the Second World War. MacDonald and Jane's, London.
-------Ковальчук В М (1975). Ленинград и Большая Земля. История Ладожской коммуникации блокированного Ленинграда в 1941-
1943 гг.
Издательство "Наука".
-------Трибуц В. Ф. (1985). Балтийцы сражаются. Воениздат.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
Radzieckie i rosyjskie niszczyciele
 

-