_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Borys KARNICKI
"Marynarski worek wspomnień"
Wydawnictwo MON, Warszawa 1987
7-171 pp.
ISBN 83-11-07453-4
Tekst ze skrzydełek obwoluty książki:

Komandor Borys Karnicki (1907-1985), kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti
Militari
, zastępca dowódcy ORP "Wilk", następnie dowódca ORP "Sokół", był jedną z
najwybitniejszych postaci wśród polskich dowódców okrętów podwodnych w czasie
drugiej wojny światowej. Dowodzony przez niego
ORP "Sokół" w kampanii
śródziemnomorskiej, trwającej od września 1941 do kwietnia 1942, wsławił się w walce
z nieprzyjacielem, działając w składzie angielskiej 10. flotylli okrętów podwodnych na
Malcie. Po powrocie
"Sokoła" do Wielkiej Brytanii Borys Karnicki zajmował różne
stanowiska w Kierownictwie Marynarki Wojennej i w lądowych jednostkach marynarki.
Jego wspomnienia, pisane pod koniec życia, utrzymane są  w tonie swobodnej gawędy,
pełne humoru i swoistego klimatu, są szkicowym obrazem epoki i środowiska, które
huragan historii poddał wielkiej próbie. Przede wszystkim jednak są świadectwem
męstwa i ofiarności załóg okrętów Polskiej Marynarki Wojennej.

ZOBACZ TAKŻE:

                 RECENZJA KSIĄŻKI zamieszczona w miesięczniku MORZE (1/1988).