|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Literatura marynistyczna cytowana w "Facta Nautica"
Antoni Komorowski

"Broń torpedowa"

Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, Wydanie I

5-206 pp.

ISBN 83-11-08375-4

Tekst umieszczony na 4. stronie okładki:


----------Antoni KOMOROWSKI - komendant Akademii Marynarki Wojennej, żeglarz i publicysta morski. Po
ukończeniu studiów w 1967 r. rozpoczął służbę w zespole kutrów torpedowych na stanowisku zastępcy dowódcy, a później
dowódcy okrętu. Potem ukończył studia specjalistyczne w dziedzinie broni podwodnej i rozpoczął pracę w charakterze
nauczyciela akademickiego, uzyskując stopnie naukowe - doktora i doktora habilitowanego. Zajął się także pisaniem
książek i artykułów poświęconych broni podwodnej i żeglarstwu.

---------Dotychczas wydał 8 książek, z których najważniejsze to: Torpedy (współautor J. Kuliś), Torpeda francuska kal.
550 mm wz. 1924 V
, Broń torpedowa 1866-1990, Jacht Klub Marynarki Wojennej 1958-1988 i Vademecum żeglarskie.

---------Książka Broń torpedowa, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest rezultatem wieloletniej pracy Autora,
żmudnych poszukiwań materiałów źródłowych i przestudiowania wielu wydawnictw specjalistycznych. Publikacja zawiera
historyczno-techniczne omówienie rozwoju torped okrętowych i lotniczych, bojowych i ćwiczebnych, wyrzutni
torpedowych, bombotorped, rakietotorped, minotorped, torpedomin, imitatorów okrętów podwodnych. Z dużą
dokładnością zostały przedstawione układy napędowe torped, systemy sterowania i naprowadzania, przyrządy
kierowania strzelaniem torpedowym. Praca zawiera też obszerne zestawienia danych tabelarycznych. Na podstawie
wyjątkowo bogatej bibliografii i wyników badań Autor udowadnia tezę, że opracowana w 1866 r. torpeda, po wielu
udoskonaleniach i modernizacjach, pozostanie jeszcze długo jedną z podstawowych broni użytkowanych przez wszystkie
floty wojenne świata.
_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
 
Frywolne pocztówki marynistyczne