STATKI   i   OKRĘTY  |||  -    MARYNISTYKA     - |||      MORZE   i   WRAKI
odwiedź katalog  OKRĘTY PODWODNE
Kmdr ppor. JAN GRUDZIŃSKI patronem szkoły ...
 
---------Kmdr ppor. Jan Grudziński (1907-1940), ostatni dowódca legendarnego okrętu podwodnego
ORP ORZEŁ
, jest od 1979 roku patronem Szkoły Podstawowej nr 9 w Szczecinie. Ceremonia
nadania szkole imienia słynnego podwodnika, odnotowana została przez miesięcznik
MORZE w
numerze 9/1979:

---------Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie  przyjęła imię dowódcy okrętu podwodnego
ORZEŁ, komandora podporuczniuka Jana Grudzińskiego. Podczas uroczystości, w której wziął
udział, obok władz przedstawicieli władz Szczecina, dowódca
współczesnego ORŁA, dokonano
odsłonięcia tablicy pamiątkowej o następującej treści:

---------"Obrońcom Ojczyzny, którzy zginęli na morzu - Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra ppor.
Jana Grudzińskiego i hutnicy szczecińscy".

---------Załoga Huty "Szczecin" ufundowała  szkole sztandar ozdobiony wizerunkiem ORP
ORZEŁ. Tego samego dnia otwarta została Izba Pamięci, w której najwięcej miejsca
poświęcono postaci kmdr. ppor.
Jana Grudzińskiego.
  ---------
Ceremonia nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 9 w Szczecinie w 1979 roku.
 
 
SPIS STRON WWW o ORP ORZEŁ
___________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
 
 
HAFTUJEMY SZTANDARY OD 1948 ROKU - NAJSTARSZA PRACOWNIA W POLSCE!
 
HAFTUJEMY SZTANDARY OD 1948 ROKU. NAJSTARSZA PRACOWNIA W POLSCE!!!
-----
 
Ludzie morza