STATKI   i   OKRĘTY  |||  -    MARYNISTYKA     - |||      MORZE   i   WRAKI
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
JAN PIWOWOŃSKI
(1924 - 1998)
 
---------Jarosław Malinowski, redaktor naczelny pisma OKRĘTY WOJENNE, opublikował w 1998 roku nekrolog poświęcony
pamięci Jana Piwońskiego, jednego z najbardziej znanych polskich populararyzatorów spraw morskich. Tekst ten przytaczam
in extenso poniżej.
 

---------------------------------------------JAN PIWOWOŃSKI
-------------------------------------------------1924 -1998

---------W dniu 13 lipca b.r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie dr Jan Piwowoński - publicysta i
popularyzator zagadnień morskich.

---------Jan Piwowoński urodził się 11 listopada 1924 roku w Chrzanowie. Ukończył studia
magisterskie, a następnie uzyskał tytuł doktora z geografii ekonomicznej na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Pracował jako dyrektor szkoły. Niezmordowany popularyzator
zagadnień morskich, był autorem wielu artykułów w
"Morzu" i "Przeglądzie Morskim", a także
szeregu publikacji, m. in. w 1959 roku tomikiem
Bój o wyspy mgieł zapoczątkował serię
"Miniatury Morskie". Z dalszych publikacji wymienić należy:

-
Nowoczesny statek handlowy. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1975;
-
Niezwykłe okręty. Nasza Księgarnia, Warszawa 1977 i 1986;
-
Niełatwe morze. Nasza Księgarnia, Warszawa 1979;
-
Płyną statki i okręty. Nasza Księgarnia, Warszawa 1981;
-
Nierówne boje. Nasza Księgarnia, Warszawa 1988;
-
Flota spod biało-czerwonej. Nasza Księgarnia, Warszawa 1989;
-
Korsarze dwóch wojen. AGo, Kraków 1994;

---------Jednakże pasją Jana Piwowońskiego były nie tylko statki i okręty. Jego zainteresowania
budownictwem fortecznym zaowocowały książką:

- Mury które broniły Krakowa. KAW, Kraków 1986,

a fascynacji pojazdami szynowymi dał wyraz w publikacjach:

-
Parowozy kolei polskich, WKiŁ, Warszawa 1978;
-
Stalowe szlaki. Nasza Księgarnia, Warszawa 1981;
-
Dzwonią tramwaje. Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.

---------Mimo trwającej od kilku lat choroby przygotowywał do druku kolejne pozycje. Wraz z
Jego śmiercią straciliśmy człowieka, który wyciągnął do nas pomocną dłoń od pierwszego numeru
naszego czasopisma. Jest to bolesna strata tak dla redakcji, dla mnie osobiście, jak i dla
wszystkich shiploverów wychowanych na Jego wspaniałych książkach.

Jarosław Malinowski
OKRĘTY WOJENNE 4/1998
 
Czytaj też:  | Mieczysław Kuligiewicz  (1931-1979) |
 
___________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
 
HAFTUJEMY SZTANDARY OD 1948 ROKU - NAJSTARSZA PRACOWNIA W POLSCE!
 
HAFTUJEMY SZTANDARY OD 1948 ROKU. NAJSTARSZA PRACOWNIA W POLSCE!!!
-----
 
Pasjonaci morza