- m/s  IRMA -
m/s IRMA(34939 DWT) na jubileuszowej pocztówce PŻM. Foto Flite.
Zbiory autora.
 Statek m/s IRMA jest jednym z serii masowców zbudowanych dla PŻM w latach 1999-2000 w japońskiej
stoczni Mitsubishi Chiba Works. Pływa pod banderą cypryjską. Pozostałe jednostki z tej serii noszą nazwy:

I
SOLDA, IRYDA, ISA i ISADORA.

 Dane techniczne: Nośność 34939 DWT, prędkość 14 węzłów, długość 199,90 m, szerokość 23,64 m, zanurzenie
10,65 m.
Katalog    OKRĘTY PODWODNE
-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
Statki polskie