Dzień powszedni marynarza Royal Navy
Kaplica św. Mikołaja na brytyjskim pancerniku HMS NELSON
The British battleship HMS NELSON - Chapel of St. Nicholas.

---------Służba w marynarce wojennej jest dla każdego Anglika służbą zaszczytną. Są rodziny, których członkowie z pokolenia w
pokolenie służą w marynarce wojennej i to właśnie stanowi ich dumę. Jakaż jest tego przyczyna? Odpowiedź prosta. — Każdy
Anglik doskonale zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie posiada flota dla Anglii, rozumie dobrze, że tylko flocie zawdzięcza Anglia
swą potęgę morską i to stanowisko, jakie obecnie posiada na kuli ziemskiej.

---------To też nic dziwnego, że do służby w marynarce wojennej zgłasza się rokrocznie tylu ochotników, iż nie można wszystkich
przyjąć; każdy Anglik chce swą osobą przyczynić się do utrzymania potęgi Wielkiej Brytanii
.
---------Młody Anglik, wstępując do służby w marynarce wojennej, nie idzie od razu na okręt. Pływanie poprzedza półroczna
służba w kadrze, gdzie przybysz otrzymuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne. W kadrze prowadzone jest życie koszarowe.
Po przejściu służby w kadrze ochotnik przechodzi na okręt.

---------Zobaczmy, jaka praca go tam czeka, i jak jest rozłożony dzień na okręcie. O ile okręt stoi w porcie, dzień dla załogi
rozpoczyna się o godz. 05.30. O tej godzinie podoficerowie urządzają pobudkę. Kto spóźni się ze wstawaniem, tego od razu
odsyłają do naczelnika wachty (oficer dyżurny), który zazwyczaj winnego karze wstawaniem  w ciągu kilku dni o pół godziny
wcześniej.

---------O godzinie 05.45 hamaki (pościel z materacem korkowym) są sprzątnięte, twarze i szyje są umyte, załoga zaś pije kakao
(kucharze wstają o 0.3 30).

---------O godzinie 06.00 gwizdki wywołują załogę na pokład. Pewne grupy rozprowadzane są na roboty, reszta zaś zabiera się do
czyszczenia i mycia pokładu pod nadzorem podoficerów.

---------O godzinie 07.00 pokład jest całkowicie wymyty i działa artyleryjskie wyczyszczone.

---------O godzinie 07.25 na dany sygnał załoga opuszcza się wdół do pomieszczeń i rozpoczyna pierwsze śniadanie, które jest
bardzo sute i pożywne. Na jedzenie, mycie się, palenie tytoniu i przebieranie daje się całą godzinę.

---------O godzinie 00.25 znowu zbiórka załogi na pokładzie celem dokonania różnych robót, a o godzinie 09.00 następuje ce-
remoniał podniesienia bandery, połączony zazwyczaj z modlitwami i przeglądem.

---------O godzinie 09.20 modlitwa się kończy i w ciągu 15 minut załoga gimnastykuje się pod nadzorem swoich oficerów. Po
gimnastyce następuje podział na dzienne roboty i ćwiczenia.

---------O godzinie 10.30 załoga otrzymuje przerwę dla wypalenia tytoniu w ciągu 10 minut, poczem zajęcia trwają do 11.45, a o
12.00 wydawany jest obiad. W pół godziny później załoga otrzymuje grog (rum z gorącą wodą). Grog wydaje marynarzom dyżurny
podoficer, nalewając do naczynia każdemu wymierzoną akuratnie porcję. Marynarz, mający mniej, niż 20 lat, grogu nie otrzymuje.
Ci, którzy nie mogą pić grogu otrzymują pieniądze w zamian za swoje porcje.

---------O godzinie l 3.40 oczyszczanie pokładu i o 14.30 znowu rozpoczynają się roboty i ćwiczenia. O 15.45 roboty dzienne i
ćwiczenia kończą się, a o godz. 16.00 odbywa się wieczorny przegląd. Po przeglądzie załodze wydajesię herbatę i następuje
zwolnienie na brzeg. Każdy marynarz, o ile nienagannie zachowuje się, otrzymuje zwolnienie na brzeg, co drugi dzień.

---------Kolacja podawana jest o godzinie 19.50, poczem załoga przygotowywa hamaki na noc. O godzinie 21.00 starszy oficer
obchodzi okręt, patrząc, czy wszystko jest w porządku.

---------O godzinie 22.00 podoficerowie gwizdkami nawołują marynarzy do snu.

-----------------Tak kończy się dzień marynarzy angielskich na okręcie wojennym ...


-----------Powyższy tekst, podpisany inicjałami J.B., ukazał się w maju 1928 roku w miesięczniku MORZE.
Wersja publikowana w
Facta Nautica różni się od oryginału uwspółcześnioną ortografią i sposobem
zapisu czasu.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -