FACTA NAUTICA - Internetowy Magazyn Nautologiczny
     
Facta Nautica - Magazyn Nautologiczny
     
-     MARYNARKA HANDLOWA     -      STATKI     -     OKRĘTY    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA  -
                   
EPIZODY
 
POLSKA: II RP
 
 
Wizyta polskich kontrtorpedowców w Kilonii w 1935 r.
a stosunki polsko-niemieckie
 
dr PIOTR MIERZEJEWSKI
         
Kilonia, 26-29 czerwca 1935 roku: Wizyta polskich kontrtorpedowców ORP BURZA i ORP WICHER.
 
     26 stycznia 1934 roku Polska i Niemcy podpisały deklarację o niestosowaniu przemocy w stosunkach
polsko-niemieckich. Piotr Zychowicz w książce
"Germanofil. Władysław Studnicki - Polak, który chciał sojuszu
z III Rzeszą"
Poznań, 2020 ) tak pisał: "Układ ten był nie tylko rewolucją w europejskim układzie sił, ale i miał
wręcz zbawienne skutki dla Polski. (...) Była to oczywiście najwspanialsza rzecz, jaka mogła się Polsce
przytrafić. Dzięki Hitlerowi Rzeczpospolita uciekła spod gilotyny. Z dnia na dzień położenie naszego kraju z
rozpaczliwego stało się bardzo dobre". Jednym z efektów podpisanej deklaracji było nawiązanie bezposrednich
kontaktów między dowództwami sił morskich obu sygnatariuszy.

     W dniach między 26 a 29 czerwca 1935 roku w
porcie wojennym w Kilonii miało miejsce
historyczne wydarzenie - pierwsza w dziejach wizyta
polskich okrętów wojennych w niemieckim porcie,
zaś delegacja polskiej Marynarki Wojennej złożyła
hołd Niemcom poległym podczas I wojny światowej,
składając wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w
Berlinie.

     Wizyta
ORP BURZA i ORP WICHER w
Kilonii i pobyt delegacji Marynarki Wojennej w
Berlinie zostały w Niemczech dobrze odebrane.
Uwagę temu wydarzeniu poświęciło czasopismo
"
Deutsche Diplomatisch-Politische
Korrespondenz
", oficjalny organ Ministerstwa
Spraw Zagranicznych III Rzeszy. Omówienie tego
tekstu znaleźć można w paru polskich
międzywojennych gazetach. Poniżej przytaczam
uwagi zamieszczone na pierwszej stronie "Głosu
Lubawskiego", w numerze 78 z 4 lipca 1935 r.:
Komunikaty o polsko-niemieckich wydarzeniach,
odnotowane na łamach "Głosu Lubawskiego"
w lipcu 1934 roku.    Urzędowa "Diplomatisch Politische Korrespondenz" ogłasza artykuł o stosunkach polsko-niemieckich z
okazji wizyty polskiej marynarki w Kolonji. Organ urzędowy podkreśla na wstępie zadowolenie i sympatję, z
jaką przyjęty został w Niemczech pobyt marynarki polskiej oraz wrażenia, wywołane złożeniem przez
marynarzy polskich hołdu poległych na wojnie żołnierzom niemieckim.

    Naród niemiecki — pisze „Korespondencja" z zadowoleniem widzi w tej wizycie ponowne potwierdzenie
faktu, że polsko-niemiecki układ o nieagresji nie pozostał martwą literą, lecz stał się czynnikiem,
kształtującym prawdziwie na nowo stosunki niemiecko-polskie, przyczyniając się przez to do osiągnięcia
pokoju europejskiego. W okresie zawarcia niemiecko-polskiego paktu nieagresji chciano, z uczuciem
niezadowolenia i niedowierzania, osądzać, a nawet potępiać w pewnych kołach dzieło pacyfikacji, stworzone
przez Polskę i Niemcy. Ci, którzy nie byli zdolni lub też nie chcieli ocenić tego aktu pokojowego bez
uprzedzeń, przypuszczali, że w układzie niemiecko-polskim widzieć należy tylko chwilowe odroczenie
kwestyj spornych, których podniesienia w przyszłości oczekiwać należy z tem większą pewnością.

    Dziś tego rodzaju rozważania należy odrzucić jako bezpodstawne. Porozumienie polityczne, zawarte przez
obie strony uczciwie i z dobrą wolą, uzupełnione zostało w dziedzinie duchowo-kulturalnej przez wzajemne
poznawanie kulturalnych i artystycznych wartości, przez podróże naukowe i turystyczne do Niemiec i Polski.
Dowodzi to jak dalece mylili się ci, którzy nie wierzyli w nowe kształtowanie się stosunków polsko-
niemieckich.

    W dalszym ciągu „Korespondencja" porównuje układ polsko-niemiecki z ostatnio zawartemi układami
angielsko-niemieckiemi, dowodząc, że założeniem obu układów było wyeliminowanie wszelkich elementów,
stanowiących groźbę dla strony trzeciej. Tego rodzaju porozumienia możnaby osiągnąć również i na innych
odcinkach europejskich.
    "Polska Zbrojna" (nr 230 z 22 sierpnia 1935) ograniczyła się do zacytowania jedynie niewielkiego
fragmentu niemieckiego artykułu:
     Uświadomiwszy sobie obowiązki, wynikające z sąsiedztwa oraz zdając sobie sprawę z konieczności
zabezpieczenia obecnego stanu stosunków — Polska i Niemcy okazały wolę zrozumienia nawzajem własnych
warunków polityczno - geograficznych. Niemcy i Polska, pragnąc zastąpić długoletnią walkę przez
produktywną współpracę, udowodniły światu, że przy dobrej woli nie jest niemożliwe doprowadzić do
wyrównania nawet najbardziej trudnych spraw.

 
Zobacz także:
- Rok 1935: ORP BURZA i ORP WICHER w Kilonii oraz uścisk dłoni Adolfa Hitlera -

-
Lekki krążownik KÖNIGSBERG z wizytą w Gdyni w sierpniu1935 -
 
 
 
Opublikowano 6 kwietnia  2021
________________________________________________________________________________
 
 
FACTA NAUTICA
dr PIOTR MIERZEJEWSKI
od 2004
 
     
Facta Nautica - statki i okręty
     
             
     
Sztandary haftowane, Warszawa, Filtrowa 83
     
 
 
 
 
SZTANDARY
na zamówienie
KONTAKT
Chorągwie kościelne. Sztandary haftowane.
Prezydent Ryszard Kaczorowski. Sztandar haftowany
Pracownia sztandarów w Warszawie. Sztandary OSP,PSP, szkolne, policyjne, wojskowe, łowieckie
Ochotnicza Straż Pożarna. Alcatel Lucent  Polska  Sztandar
SZTANDARY OSP
na zamówienie
 
 
 
Zahorski
Wspomnienia
kpt. żw  R. Zahorskiego
 
Wojciech T. Pyszkowski
Wojciech Pyszkowski
Marynarz, lotnik, literat
 
British freighter s/s BAHARISTAN.
s/s BAHARISTAN
uciekł U-Bootowi
 
Ukradli poławiacz
torped
 
Polski parowiec PREMJER
Polski s/s PREMJER
 
Holownik GRZEGORZ
Archiwum
Andrzeja Patro
 
Pancernik SVERIGE
i Flota Bałtycka
 
PERKUN
Holownik
 
s/s RATAJ
Pogdański staruszek
 
M/s LECH, chłodniowiec
Śmierć inżyniera
z m/s LECH
 
Gunboat KUBANETS Kanonierka KUBANIEC
Bunt na kanonierce
KUBANIEC
 
Pomieszczenia na
s/s SOŁDEK
 
Battleship BISMARCK Pancernik
Pancernik
BISMARCK
   
USS MONTANA
USS MONTANA
Misja specjalna
 
NORVEGIA
i znikająca wyspa
 
Lew trocki
s/s ILJICZ
i Lew Trocki
 
FLORES. Wreck
FLORES
Katastrofa szkunera
 
RMS BERENGARIA
Eksplozja
 
Życie na
okręcie podwodnym
 
Cruiser PIEMONTE
PIEMONTE
Trzęsienie ziemi
 
HMS AGINCOURT
Pancernik
 
SMS OLDENBURG, battleship
SMS OLDENBURG
Pancernik
 
ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI
Kanonierka
KOMENDANT PIŁSUDSKI