_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Jan Kazimierz Sawicki
"Odrodzenie Żeglugi Morskiej w Polsce"
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988
5-438 pp.
Autor książki J. K. Sawicki, historyk dziejów najnowszych, od wielu lat zajmuje się badaniami historii floty
handlowej oraz udziału jej kadr w drugiej wojnie światowej i w trudnym powojennym okresie realizacji programu
odbudowy i tworzenia Polski morskiej. Efektem tego są liczne publikacje w czasopismach naukowych i na łamach
prasy morskiej, a także złożone w
Wydawnictwie Morskim książki "Podróże polskich statków 1939-1945" i "Pod
flagą komodora". Za książkę "Na alianckich szlakach 1939-1945" wspólnie z kpt. ż. w. S. A. Sobisiem otrzymał
nagrodę im. J. Conrada.
W "Odrodzeniu żeglugi morskiej w Polsce 1945-1947" Autor po raz pierwszy w naszej historiografii prezentuje
powojenne wyjście Polski na morze przy aktywnym współdziałaniu kadr związanych czynnie z Delegaturą Rządu na
Kraj i Wydziałem Marynarki Komendy Głównej Armii Krajowej "
Alfa"; wśród nich nie zabrakło również osób
oddelegowanych z Wojska Polskiego, powracających żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i z niewoli niemieckiej.
Szczególna jednak rola przypadła personelowi Polskiej Marynarki Handlowej i Polskiej Marynarki Wojennej, który
w latach wojny uchronił i utrzymał biało-czerwoną banderę na suwerennym terytorium Rzeczypospolitej na
alianckich szlakach, a po zakończeniu wojny swe dalsze losy i nadzieje związał z odradzającą się Ojczyzną. Praca ta
wypełnia lukę jaka istnieje w badaniach naukowych dziejów polskiej floty handlowej.