_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
2005-2007
|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów, znana też jako Parowóz, powstała w roku 1920. Nim została
przejęta w 1935 roku przez Ostrowieckie Zakłady Metalowe, zasłynęła z wyprodukowania 320 parowozów wysokiej
jakości. Renoma firmy i doświadczenie jej kadr, oraz imponujący jak na owe czasy park maszynowy, zadecydowały,
że Kierownictwo Marynarki Wojennej w 1934 roku wybrało
Parowóz na wykonawcę niezwykłego zamówienia -
pierwszej polskiej wyrzutni torpedowej. Aparat ten był planowany dla powstającej pływającej stacji torpedowej
OKSYWIE. Podejmowane wcześniej próby zakupienia pojedynczej wyrzutni we Francji zakończyły się fiaskiem.

Budowa wyrzutni torpedowej w
Parowozie napotkała pewne trudności natury technicznej. Pierwotny termin
dostarczenia jej, grudzień 1934, nie został dotrzymany. Ostatecznie prace zakończyły sie pełnym sukcesem w
kwietniu 1935 roku. Skonstruowana wyrzutnia była przystosowana do torped kalibru 550 mm, lecz odpowiednie
reduktory umożliwiały również strzelanie torpedami kalibrów 450 mm i 533 mm. Warto dodać w tym miejscu, że
wykonawcą urządzeń celowniczych dla aparatu były
Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie. Wyrzutnia wkrótce
została przetransportowana do Gdyni i zamontowana na pokładzie
OKSYWIA.

Byłe pewne szanse, że doświadczenia zdobyte przy realizacji zamówienia KMW zaowocują dalszymi zleceniami.
Zaplanowano bowiem, że
Parowóz wykona także wyrzutnie dla dwóch polskich ścigaczy torpedowych zamówionych w
Wielkiej Brytanii. Wybuch wojny zniweczył te plany...
Pierwsza polska wyrzutnia torpedowa w hali produkcyjnej Warszawskiej Spółki Akcyjnej Budowy Parowozów.