Facta Nautica - Internetowy Magazyn Nautologiczny
     
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
         
Barki, krypy, etc.
 
POLSKA
Hosting by Aabaco Web Hosting
JOLA
-  Krypa bunkrowa - Port Gdynia - "Polskarob" -
Piotr  Mierzejewski
Polska flaga
 
 
Holownik HALA, krypa bunkrowa JOLA, s/s BIRGITTE
Port Gdynia, rok 1935: Zespół bunkrowy "Polskarobu", złożony z krypy JOLA i holownika HALA,
stoi przy burcie duńskiego frachtowca s/s BIRGITTE.
 
---------W roku 1927 Górnośląski Koncern Węglowy "Robur" dla potrzeb eksportowych utworzył Polsko-Skandynawskie
Towarzystwo Transportowe "Polskarob".
Towarzystwo to wiosną roku 1928 wprowadziło w Gdyni tzw. hamburski system
bunkrowania, który na dziesięć lat zdominował sposób bunkrowania od strony wody. Metodę tę, zastosowaną wcześniej
m.in. w Hamburgu i Gdańsku, opisał Jerzy Miciński w książce
"Polskie statki pomocnicze i specjalne 1920-1939"
(Gdańsk, 1967). Polegała ona "na użyciu zespołów bunkrowych, w skład których obok kryp wchodziłe specjalne, małe
holowniki, przeznaczone do tych zadań. Poza holowaniem kryp holowniki służyły również do zadań przeładunkowych,
mając na rufach specjalne, szykobieżne windy parowe. Krypa bunkrowa stawała przy burcie statku, obok zaś niej -
holownik. Na górnym pokładzie statku, gdzie zwykle w okolicy komina znajdował się luk bunkrowy, ustawiano przenośny
bom ładunkowy, którego rener nawijany był na bęben windy holownika. Wiklinowe kosze z węglem bunkrowym, każdy o
pojemności stu kilogramów, pociągano za pomocą tego urządzenia na wysokość pokładu obsługiwanego statku i
ustawiano na platformie wózka, przepychanego od burty do krawędzi luku po prowizorycznie ułożonym odcinku szyn."
-
"W odpowiednich warunkach wózek zastępowano drewnianą
rynną. Zarówno napełnienie koszy jak i późniejsze
zsypywane ich zawartości do luku odbywało się nadal
ręcznie, ale system ten - nie angażując urządzeń
przeładunkowych samego statku i eliminący najcięższą
pracę, tj. transport koszy na plecach - pozwalał na
osiąganie wydajności do 20 ton na godzinę, przy
częstotliwości jeden kosz co trzy minuty."

-------"Polskarob" skompletował swój tabor pływający,
kupując używane jednostki, zazwyczaj bardzo leciwe  i w
większości przypadków niemieckiej produkcji. Były to trzy
małe holowniki (
HALA, NIDA, VEGA) oraz osiem kryp
węglowych
BASIA, BUBA, EWA, IRA, JOLA, KRYSIA,
MARIOLKA, TRICZI).

--------Krypa JOLA, jedna z najstarszych jednostek
"Polskarobu", zbudowana została w roku 1898 w zakładach
Gebrüder Sachsenberg w Roßlau nad Elbą. Według
cytowanej powyżej publikacji Jerzego Micińskiego,
cechowała się ona pojemnością 155 BRT i 137 NRT oraz
nośnością 304 DWT przy wymiarach 24,5 x 7,0 x 2,8 m.
Informacje te zostały uzyskane na podstawie zachowanej w
GUM Gdynia karcie ewidencyjnej krypy nr 20 z 3 listopada
1936 roku.

--------W roku 1937 JOLA przeszła na własność
przedsiębiorstwa
"Progress" Morski Eksport Węgla.
____________________

<<< Wywrotnica wagonowa "Polskarobu" ładuje węgiel na
krypę bunkrową IRA (z Micińskiego).
 
           
Koło sterowe