Facebook Facta Nautica
Facta Nautica - Internetowy Magazyn Nautologiczny
   
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
                   
Ślizgowce
            USA
Hosting by Aabaco Web Hosting
WATER BUG
- Konstrukcja z roku 1913 -
Piotr  Mierzejewski
-
 
Glisseur WATER BUG
 
Ślizgowiec zbudowany w USA w roku 1913.
Źródło: "Popular Mechanics".
-
                   
--------Inżynier Czesław M. Zbierański (1885-1982), człowiek wielce zasłużony dla polskiego lotnictwa, konstruktor
pierwszego polskiego latającego samolou, niejako przy okazji zaprojektował i zbudował
pierwszy polski ślizgowiec.
Stało się to w roku 1924. Jak twierdził wówczas, jego łódź wzorowana była na amerykańskich gliserach [ 1 ]. Jedną z
tych konstrukcji, która prawdopodobnie była inspiracją dla niego, przedstawiam tutaj.

--------Poczytny miesięcznik amerykański "Popular Mechanics Magazine", zamieścił w roku 1913 krótką notatkę
zatytułowaną "
An aerially propelled 'Water Bug'" [ 2 ]. Jak wynika z tekstu, inspiracją dla konstruktora stało się
puszczanie kaczek (ang.
stone skipping), czyli rzucanie na wodę płaskiego kamienia tak, by odbił on się od powierzchni
wody i leciał dalej, kilkakrotnie odbijając się od wody. Jego łódź -
WATER BUG - poruszało dwupłatowe śmigło,
napędzane czterocylindrowym silnikiem spalinowym. Nie udało mi się, niestety, ustalić nazwiska twórcy tego jednego z
pierwszych w historii ślizgowców.
-
_______________________________________________________________
[ 1 ] Tygodnik Illustrowany. 1924. - Numer 49, p. 799.
[ 2 ] Popular Mechanics Magazine. 1913. - January, 1913. p. 14
-
Opublikowano 3 lutego 2018 roku