Laboratorium biologiczne na HMS CHALLENGER
 
 
 
 
---------Brytyjski biolog Charles Wyville Thomson zaprojektował przebudowę okrętu wojennego na pierwszy w historii
oceanograficzny statek badawczy. Tym okrętem, który miał służyć nauce była pełnorejowa korweta
Royal Navy o nazwie
HMS CHALLENGER. Po przebudowie znalazły się na niej imponujące rozmachem laboratoria dla geologów, zoologów,
botaników i chemików.Wnętrze laboratorium biologicznego obejrzeć można na zamieszczonej tutaj starej rycinie.
 
Zobacz także:

| L'HIRONDELLE - statek oceanograficzny księcia Monaco | Książę Monaco - oceanograf-amator |
 
___________________________________

-
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont -