sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
 
Facta Nautica. Internetowy Magazyn Nautologiczny. Nautology.
       
       
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
FRACHTOWCE
     
NIEMCY
Hosting by Yahoo Web Hosting
m/s ADOLF SOMMERFELD
- Statek na kadłubie krążownika i z silnikami U-Boota -
Piotr Mierzejewski
-
   
-
-
 
.
M/s Adolf Sommerfeld. SMS GEFION. Cruiser. Kreuzer
Niemiecki frachtowiec m/s ADOLF SOMMERFELD, zbudowany na kadłubie krążownika SMS GEFION.
_
 
--------SMS GEFION, mały niemiecki krążownik, klasyfikowany początkowo jako Kreuzerkorvette, ukończony w roku 1894,
lata I wojny światowej spędził w Gdańsku, służąc od roku 1916 jako koszarka
Kaiserliche Marine. Na mocy powojennego
traktatu pokojowego
, podpisanego w Wersalu, okręt przekazano do dyspozycji niemieckiego ministerstwa skarbu w celu
odsprzedaży. 5 listopada 1919 roku kupiło go berlińskie przedsiębiorstwo budowlane
Norddeutsche Tiefbaugesellschaft i
wydawało się wówczas, że los jego
natychmiast dopełni się w stoczni złomowej. Okazało się jednak, że jego stalowy
kadłub, liczący sobie wówczas już ponad ćwierć wieku, wciąż był w doskonałym stanie. Ponieważ Niemcom po wojnie
dotkliwie doskwierał niedostatek tonażu floty handlowej, pojawiła się koncepcja przebudowania tego krążownika na
frachtowiec. Ciekawe, że początkowo identyczne plany firma miała także w stosunku do niezależnie
zakupionego
pancernika
SMS WÖRTH, lecz jeszcze w 1919 roku przeznaczyła go "na żyletki".

--------Konwersję jednostki na statek handlowy przeprowadziła Danziger Werft (dawna Stocznia Cesarska w Gdańsku czyli
Kaiserliche Werft Danzig) i zajęło jej to niecały rok. Kadłub krążownika wybebeszono nie tylko z maszyn parowych i
kotłów, ale praktycznie ze wsze
lkich mechanizmów. Zmieniono także kształt dzioba (proszę porównać dwie fotografie,
powyżej i poniżej).
-
SMS GEFION, German cruiser. Kreuzer.
SMS GEFION, mały niemiecki krążownik, uczestnik zachodniej interwencji w Chinach podczas powstania bokserów.
Był pierwszym okrętem zbudowanym dla niemieckiej marynarki wojennej przez
Schichau-Werft Danzig.
-
Adolf Sommerfeld
--------Przy okazji konwersji jednostka zyskała całkowicie nowy typ napędu - parowe
maszyny zastąpiono wysokoprężnymi silnikami Diesla. Silniki te pochodziły z
krążownika podwodnego
U 115, którego budowę w elbląskiej stoczni Schichau w
momencie przerwania działań wojennych ukończono w 95 procentach. Łączna moc
tych motorów wynosiła 1600 KM (według części źródeł -1500 KM). Uwieńczeniem
przebudowy stało się zamontowanie na statku najnowocześniejszej radiostacji firmy
Telefunken, która z satysfakcją informowała o tym w swoich reklamowych
wydawnictwach.
Radio w owych czasach we flocie handlowej było rzadkością!

---------Frachtowcowi nadano imię ADOLF SOMMERFELD, od nazwiska inwestora,
berlińskiego przedsiębiorstwa budowlanego, który po latach ze względu na swoje
żydowskie pochodzenie, musiał uciekać z Niemiec.

---------ADOLF SOMMERFELD rozpoczął próby morskie 11 października 1920 roku. S
pisał się znakom
icie podczas prób szybkościowych, wyraźnie przekraczając  projektowaną
prędkość 11 węzłów. Według niemieckiego specjalistycznego czasopisma "
Hansa -
Deutsche nautische Zeitschrift
" z listopada 1920 r. statek charakteryzował się
pojemnością 2150 BRT i 1482 NRT przy no
śności ok. 3200 DWT.
Adolf Sommerfeld (1886-1964).
Berliński przedsiębiorca budowlany, który dał
swoje nazwisko nowemu wcieleniu krążownika.
-
-------Przebudowa SMS GEFION na statek handlowy była
bacznie obserwowana i komentowana przez specjalistów po
obu stronach Atlantyku. Zwracali oni uwagę, że nowo
powstały frachtowiec jest w przybliżeniu o 50% tańszy, niż
gdyby był budowany od stępki jako statek handlowy.
Minusem tej konwersji były jednak koszty ubezpieczenia -
znacznie wyższe, niż za zupełnie nowy statek o tej samej
pojemności.


-------ADOLF SOMMERFELD pływał zaledwie trzy lata. W
roku 1923 wycofano go z eksploatacji i sprzedano na złom.
Adolf Sommerfeld. SMS GEFION.
M/s ADOLF SOMMERFELD po wejściu do eksploatacji.
-
-------Na zakończenie warto wspomnieć, że w Gdańsku w tym samym czasie przebudowano na statek handlowy także
krążownik
SMS VICTORIA LOUISE. Jednostka ta, nazwana FLORA SOMMERFELD, uległa kasacji już w roku 1922.

-
Opublikowano 13 listopada 2015 r.
Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
               
   
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
     
                 
Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
 
Nie ma to jak
FACTA NAUTICA!!!
 
REICHENFELS
SABINE HOWALDT
G 7
SMS S 64
SMS S 90
SMS S 113
SMS S 130
SMS S 141
SMS S 177
WILHELM BAUER
Torpedoboot GREIF
GREIF
GOSLAR
EMIL
JADE
Facta Nautica
polecają
Morza i okręty
 
 
WYPRAWY NA WRAKI
KONTAKT
 
 
SZTANDARY
Sztandary strażackie OSP i PSP, szkolne, wojskowe, policyjne, różne
Sztandary mierzejewski
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP