sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
 
Facta Nautica. Internetowy Magazyn Nautologiczny. Nautology.
       
       
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
Okręty szkolne
     
NIEMCY: III Rzesza
Hosting by Yahoo Web Hosting
EDUARD JUNGMANN
- Szkolny okręt artyleryjski - ex T153 - ex V153 -
Piotr Mierzejewski
-
   
-
-
 
.
Niemiecki torpedowiec V 153, późniejszy EDUARD JUNGMANN, artyleryjski okręt szkolny Kriegsmarine.
-
 
--------T 153 (ex V 153) w roku 1920 znalazł się wśród tych okrętów dawnej Kaiserliche Marine, które na mocy ustaleń
międzynarodowych mogły pozostać w składzie niemieckiej marynarki wojennej (
Reichsmarine). Był to duży torpedowiec
zbudowany w szczecińskiej stoczni
Vulcan, Stettin jako jedna z dwunastu jednostek typu 'V 150' (numeracja od V 150
do
V 161; V 161 miał turbiny A.E.G.-Curtis zamiast maszyn parowych).

--------T 153 powstał w latach 1907-1908 jako V 153, wodowano go 13 listopada 1907 r., zaś w maju 1908 r. wszedł do
służby. Według B. Weyera (
Taschenbuch der Kriegsflotten 1911) okręt przy wyporności 680 ton (w 1914 roku określił ją
na 555 ton) i wymiarach 72,1 x 7,8 x 3,1 m osiągał maksymalną prędkość 30 węzłów. Napęd jego stanowiły maszyny
parowe o mocy 10250 KM, pracujące na dwie śruby. Do opalania 4 kotłów typu
Schulz dysponowal zapasem 175 ton
węgla. Uzbrojenie jego składało się z dwóch dział kalibru 8,8 cm/L35, 2 karabinów maszynowych oraz 3 wyrzutni torped
kalibru 45 cm. Załoga liczyła 82 ludzi (w 1914 roku podał liczbę 83). W uzupełnieniu tych informacji dodam, że według
Jane's Fighting Ships of World War I wyporność normalna jednostek typu 'V 150' wynosiła 551 ton, zaś pełna 670 ton.

-------V 153 w momencie wybuchu I wojny światowej wchodził w skład 11. Półflotylli Kontrtorpedowców (6. Flotylla). W
roku 1917 przemianowano go na
T 153 i to oznaczenie zachował w Reichsmarine i przez pierwsze lata w Kriegsmarine.
Torpedowiec T 153 pod banderą Reichsmarine.
-
 
--------W sierpniu 1938 roku ukończono przebudowę T 153 na szkolny okręt artyleryjski, oficjalnie klasyfikowany jako E-
Meß
-Schulboot (Entfernungsmeßschulboot) lub Artillerieschulboot. Wprowadzono go ponownie do służby 29 sierpnia
1938 roku pod nazwą
EDUARD JUNGMANN. W wyniku przeprowadzonej konwersji okręt ten utracił całkowicie
uzbrojenie, a w jego miejsce zamontowano dalmierze: dwa dziobowe, trzy rufowe i jeden na śródokręciu. W roku 1940
ze względu na toczącą się wojnę
EDUARD JUNGMANN dostał uzbrojenie artyleryjskie w postaci jednego działa 8,8 cm i
dwóch pojedynczych kalibru 2 cm. Zamontowano na nim także tory minowe, na których zmieścić się mogło 12 min.
-
EDUARD JUNGMANN. U-boats.
EDUARD JUNGMANN sfotografowany w drugiej połowie 1938 roku w Sassnitz (Rugia). Dobrze widoczne dziobowe dalmierze.
W głębi stoją U-Booty typu IIB i ich okręt-baza.

-
--------Okręt przetrwał wojnę i po jej zakończeniu, w grudniu 1945 roku trafił w ręce Amerykanów w ramach podziału
jednostek
Kriegsmarine między państwa koalicji antyhitlerowskiej. Później, przez pełne dwa lata wykorzystywano go w
służbie trałowej na Morzu Północnym, aż wreszcie w roku 1949 złomowano w Holandii.
Sylwetka szkolnego okrętu artyleryjskiego EDUARD JUNGMANN według Weyer's Taschenbuch der Kriegsflotten 1941/42.
-
 
 
Opublikowano 27 listopada 2015 r.
Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
               
   
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
     
                 
Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
 
Nie ma to jak
FACTA NAUTICA!!!
 
REICHENFELS
SABINE HOWALDT
G 7
SMS S 64
SMS S 90
SMS S 113
SMS S 130
SMS S 141
SMS S 177
WILHELM BAUER
Torpedoboot GREIF
GREIF
GOSLAR
EMIL
JADE
Facta Nautica
polecają
Morza i okręty
 
 
WYPRAWY NA WRAKI
KONTAKT
 
 
SZTANDARY
Sztandary strażackie OSP i PSP, szkolne, wojskowe, policyjne, różne
Sztandary mierzejewski
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP