OKRĘTY PODWODNE
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
STATKI  i  OKRĘTY
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
TORPEDOWCE
     
III RZESZA
Hosting by Yahoo Web Hosting
GREIF
- Torpedowiec typu Raubvogel  - II wojna światowa  -
Dr Piotr Mierzejewski
   
   
.
Niemiecki torpedowiec GREIF w okresie międzywojennym nosił oznaczenie burtowe GR, zamalowane podczas wojny.
Fotografia z okresu, gdy wchodził w skład
Reichsmarine.
-
 
---------W 1944 roku jednym z najważniejszych zadań niemieckiej Grupy Marynarki Wojennej "Zachód" (Marinegruppe
West
) stało się stawianie zagród minowych wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Francji. Operacje minowania francuskich wód
przybrzeżnych miały charakter defensywny i związane były z długo oczekiwaną inwazją aliantów. Niemcy wykorzystywali
do stawiania min głównie torpedowce, S-Booty i trałowce. Na swoje nieszczęście nie mieli pojęcia, że większość ich
poczynań stawała się znana wrogowi niemal natychmiast po wysłaniu rozkazów drogą radiową. Działo się tak dzięki
wytężonej pracy brytyjskich deszyfrantów z Bletchley Park, na bieżąco odczytujących zaszyfrowane radiogramy
Marinegruppe West, posługującej się maszynami Enigma. Nie inaczej też stało się w przypadku planowanej dużej
operacji minowania Zatoki Sekwany 24 maja 1944 roku. Wykonanie tego zadania, powierzonego 5. Flotylli Torpedowców
(
T 28, JAGUAR, FALKE, MÖWE i GREIF) i niektórym jednostkom 6. Flotylli Trałowców, zakończyło się klęską, a wśród
utraconych wtedy przez
Kriegsmarine okrętów znalazł się torpedowiec GREIF.
-
.
Torpedowiec GREIF był jedną z sześciu jednostek typu Raubvogel, które zasiliły Reichsmarine w latach 1926-1928.
-
---------Wspomniany już niemiecki zespół okrętów opuścił Cherbourg 23 maja 1944 roku, obierając kurs na Le Havre.
Brytyjczycy o tej operacji wiedzieli już od 20 maja, mieli więc dostatecznie dużo czasu, aby przygotować Niemcom
przykrą niespodziankę. Rankiem 24 maja silna grupa brytyjskich ścigaczy torpedowych, naprowadzana przez
rozpoznawczo-torpedowy samolot "
Fairey Albacore" z 415. Dywizjonu Royal Canadian Air Force, zaatakowała niemieckie
jednostki. Niespodziewany i gwałtowny atak spowodował ogromne zamieszanie i rozproszenie szyku napadniętych
okrętów Kriegsmarine. Doszło do chaotycznej wymiany ognia, podczas której Niemcy wystrzelili 300 pocisków 105 mm i
17000 kalibru 20 mm, jednocześnie uchylając się od strzelanych w ich kierunku torped. Do walki włączył się także
samolot, zaś rzucona przez niego torpeda trafiła torpedowiec
GREIF. Na domiar złego uszkodzona eksplozją jednostka
uraciła zdolności manewrowe i zderzyła się z bliźniaczym torpedowcem. Źródła nie są zgodne, czy tym bliźniakiem był
FALKE czy MÖWE, faktem jednak jest, że storpedowany okręt poszedł na dno, tracąc dwóch ludzi. Stało się to w rejonie
Ouistreham (Dolna Normandia).
 
---------Nie był to bynajmniej koniec strat niemieckiego zespołu. Kutry torpedowe zatopiły trałowiec M 39 i zepchnęły
część zaatakowanych jednostek na alianckie pole minowe. Eksplodujące miny poważnie uszkodziły torpedowiec
MÖWE,
trałowiec
M 84 oraz kuter trałowy R 217. Klęskę Niemcy odczuli tak dotkliwie, że już nigdy więcej nie spróbowali użyć sił
Marinegruppe West do minowania wybrzeży Normandii.
-
.
Cztery torpedowce typu Raubvogel idące w szyku torowym podczas parady: od lewej FALKE, KONDOR, MÖWE i GREIF.
---
.
Torpedowiec GREIF podczas ćwiczeń zespołu okrętów Reichsmarine.
-
Torpedowiec GREIF podczas ćwieczeń Reichsmarine.
.
.
GREIF w trakcie ćwiczeń flotylii torpedowców Reichsmarine.
.
.
Torpedowiec GREIF w okresie międzywojennym.
-
.
GREIF w latach trzydziestych, już pod banderą Kriegsmarine.
-
.
Torpedowiec GREIF podczas wojny zyskał malowanie kamuflażowe.
-
..
Torpedowiec GREIF na pierwszym planie, w głębi bliźniaczy MÖWE.
.
 
Wybrane epizody z dziejów torpedowca GREIF
-
----------Od wybuchu II wojny światowej aż do końca służby w Kriegsmarine GREIF przydzielony był do 5. Flotylli
Torpedowców (
5. Torpedobootsflottille). We wrześniu 1939 roku najpierw uczestniczył w budowie zapory minowej
Westwall u brzegów Holandii, zaś na przełomie września i października z grupą innych torpedowców i niszczycieli
kontrolował statki przechodzące przez Skagerrak i Kattegat.

----------Podczas kampanii norweskiej 1940 roku przypadło mu w udziale gorzkie zadanie dobicia niemieckiego lekkiego
krążownika
KARLSRUHE, storpedowanego 9 kwietnia  przez brytyjski okręt podwodny HMS TRUANT. KARLSRUHE i
GREIF wchodziły wówczas w skład Marine Gruppe 4, zespołu uderzeniowego pierwszego rzutu, przeznaczonego do
opanowania portów Kristiansand i Arendal.

----------Od czerwca 1943 roku operował z portów francuskich, ubezpieczając w Zatoce Biskajskiej U-Booty wychodzące z
baz i powracające z patroli.

----------Ostatnim dowódcą jednostki był baron (Freiherr) Kapitänleutnant Horst von Luttitz, do września 1943 roku
dowodzący torpedowcem
JAGUAR.
--------------Wrak jego spoczął na dnie w pozycji 49°26′5″ N i 0°22′2"; znajduje się tam do dziś, zachowany w bardzo
dobrym stanie.

-
Charakterystyka torpedowca GREIF

Wyporność standard - 924 t; wyporność pełna - 1290 t; prędkość - 32 węzły; uzbrojenie - 3 x 105 mm / L50 (3 x I), 2 x 20 mm ( 2 x I), 6 wyrzutni torpedowych
500 mm (2 x III), 30 min;wymiary - długość całkowita 88, 5 m, długość na linii wodnej - 8,25 m; zanurzenie 3,65 m; napęd - 2 turbiny parowe o łącznej mocy
22000 KM, 3 kotły parowe
Schulz-Thornycroft, 2 śruby napędowe; zasięg - 1800 Mm przy 17 węzłach; zapas paliwa - 321 ton; załoga - 120-122 ludzi.
Podczas wojny uzbrojenie artyleryjskie powiększono o działo 37 mm i 4 x 20 mm (1 x IV).

Od
MÖWE, pierwszego okręty typu Raubvogel, różnił się większą wypornością (1290 t zamiast 1213 t), większą długością całkowitą (88,5 m zamiast 87 m)
oraz turbinami produkcji zakładów
AG Vulcan Stettin zamiast Blohm & Voss.

-----------------------------------
Torpedowce typu Raubvogel (inne nazwy: Typ 1926, typ MÖWE)

ALBATROS | FALKE | GREIF | KONDOR | MÖWE | SEEADLER
 
___________________________________________
BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA
Jane's Fighting Ships of World War II. 1989.  -Studio Editions, London
Lengton, H.T.1966. Navies of the Second World War. German Surface Vessels 1. - Doubleday & Company, Garden City, New York.
Lunde, H.O. 2009. Bitwa o Norwegię 1940. - Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Stehr, W.F.G. & Breyer , S. 1999. Leichte und mittlere Artillerie aud deutschen Kriegsschiffen. - Marine-Arsenal, Sonderband S-18.
Tarrant, V.E. 2001. Ostatni rok Kriegsmarine. - Wydawnictwo Oskar, Warszawa.
Opublikowano 24 lutego 2015 r.
Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
 
               
Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Sztandary strażackie OSP i PSP, szkolne, wojskowe, policyjne, różne
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
Sztandary mierzejewski
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
 
 
Golasy na pancerniku
SMS S 64
SMS S 90
SMS S 113
SMS S 130
SMS S 141
SMS S 177
Facta Nautica: Ships and Wrecks.
WYPRAWY NA
WRAKI
KONTAKT