sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
OKRĘTY PODWODNE
STATKI  i  OKRĘTY
INTERNETOWY  MAGAZYN  NAUTOLOGICZNY
   
sztandary szkolne i strażackie
 
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
KUTRY  TRAŁOWE
     
III RZESZA
Hosting by Yahoo Web Hosting
R 132
- Räumboot - II wojna światowa - Kriegsmarine - Łódź mieszkalna -
dr Piotr Mierzejewski
   
   
Raumboot R-Boot Kuter trałowy
Kuter trałowy Kriegsnnarine R 132
Niemiecki kuter trałowy (R-Boot czyli Räumboot) R 132 na fotografii z roku 1943.
Stocznia: Abeking & Rasmussen Lemwerder k. Bremy. Ukończony w 1943 r. Wyporność: 155 t. Prędkość: maksymalnie 19,8 w.
Uzbrojenie: początkowo 1x37 mm, 1x20 mm, 2 ckm, później zwiększone o dodatkowe 4(?) działka 20 mm. Napęd: 2 silniki MAN 8-cylindrowe
4-suwowe (1062 KM = 781 kW), 2 śruby napędowe, brak steru. Zasięg: 900 Mm przy 15 węzłach. Wymiary: 41,05 x 5,8 x 1,67 m.
Załoga: początkowo 34, później 38-39 ludzi.
-
 
---------Stany Zjednoczone w roku 1956 przekazały Republice Federalnej Niemiec czterdzieści dawnych kutrów trałowych
(tzw. R-Bootów), które podczas wojny wchodziły w skład
Kriegsmarine. Dwadzieścia spośród nich w Bundesmarine
kontynuowało służbę trałową. Otrzymały one następujące nazwy:
ALDEBARAN (ex R 131, ex R 91), ALGOL (ex R 148,
ex
R 99), ARKTURUS (ex R 151, ex R 128), CAPELLA (ex R 133), CASTOR (ex R 138), DENEB (ex R 14, ex R 127),
JUPITER (ex R 146), MARS (ex R 136), MERKUR (ex R 134), ORION (ex R 132), PEGASUS (ex R 143), POLLUX (ex
R 140), REGULUS (ex R 137), RIGEL (ex R 135), SATURN (ex R 147), SIRIUS (ex R 144), SKORPION (ex R 139, ex
R 120) SPICA (ex R 142) oraz WEGA (ex R 130). Część pozostałych R-Bootów przekształcono w jednostki szkolne. Były
to: szkolne okręty artyleryjskie
AT 1 (ex R 152, ex R 266) i AT 2 (ex R 154, ex R 406), szkolne okręty nawigacyjne OT
1
(ex R 153, ex R 407) i OT 2 (ex R 155, ex R 408) oraz szkolne okręty broni podwodnej UW 4 (ex R 149, ex R 101),
UW 5 (ex R 150) i UW 6 (ex R 155).

--------Jedna z wymienionych powyżej jednostek zachowała się do dziś - jest nią ORION czyli dawny R 132, będąca
tematem niniejszej strony.

--------R 132 zbudowany został  w roku 1943 w stoczni Abeking & Rasmussen w Lemwerder koło Bremy. Banderę
Kriegsmarine podniesiono na nim 11 stycznia 1944 r. Od 15 listopada 1944 roku do końca wojny pozostawał w składzie 5.
Ratowniczego Dywizjonu 13. Flotylli Kutrów Trałowych (
13. Räumbootsflottille), operującej na wodach Zatoki
Niemieckiej. Po wojnie przypadł Wielkiej Brytanii w ramach podziału okrętów
Kriegsmarine pomiędzy zwycięskie
mocarstwa. Od roku 1946 brał udział w rozminowywaniu wód Morza Północnego (i Bałtyku?) w ramach operacji
prowadzonych przez brytyjskie GMSA (
German Mine Sweeping Agency). Wkrótce potem przeszedł pod banderę
amerykańską, pod którą pływał  prawie dziesięć lat jako
USN-132. Przekazany RFN w 1956 roku, otrzymał nazwę
ORION  i numer taktyczny 132. Pozostał w służbie do roku 1962, kiedy zastąpił go nowozbudowany trałowiec redowy o
tej samej nazwie i alfanumerycznym oznaczeniu  M1053. Stary
ORION trafił wtedy do bazy marynarki w Kilonii jako
rezerwowa łódź mieszkalna (
Wohnboot Reserve), zyskując oznaczenie WBR IX. W 1967 stał się własnością towarzystwa
Marinekameradschaft Bamberg. Po przebudowie powrócił do nazwy ORION i pełniąc rolę łodzi mieszkalnej wciąż jeszcze
unosi się na wodzie. Tyle tylko, że obecnie należy do
Marinekameradschaft Aschaffenburg.
.
ORION
Dawny R-Boot R 132 jako ORION (numer boczny 132). Podczas służby w Bundesmarine uzbrojony w 2 działa 20 mm plot.
Fotografia z roku 1957 zamieszczona w "
Jane's Fighting Ships 1957-58".
 
Łódź mieszkalna ORION, dawny kuter trałowy Bundesmarine i Kriegsmarine.
Fotografia: Folger Vogt.
 
 
Opublikowano 7 marca 2015 r.
Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Sztandary haftowane osp psp
Piotr Mierzejewski
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
Sztandary haftowane warszawa
 
               
Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Sztandary strażackie OSP i PSP, szkolne, wojskowe, policyjne, różne
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
Sztandary mierzejewski
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
Niektóre niemieckie
okręty w
FACTA NAUTICA
R 18
R 24
UZ 14
UZ 16
UZ 17
UZ 33
UZ 35
GREIF
Golasy na pancerniku
SMS S 64
SMS S 90
SMS S 113
SMS S 130
SMS S 141
SMS S 177
WYPRAWY NA
WRAKI
KONTAKT