Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Sztandary strażackie OSP i PSP, szkolne, wojskowe, policyjne, różne
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
Sztandary mierzejewski
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
 
 
Golasy na pancerniku
SMS S 64
SMS S 90
SMS S 113
SMS S 130
SMS S 141
SMS S 177
OKRĘTY PODWODNE
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
STATKI  i  OKRĘTY
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
Statki handlowe
      III RZESZA
Hosting by Yahoo Web Hosting
s/s SABINE HOWALDT
- II wojna światowa  - Radziecki podwodnik nie zatopił jedną salwą dwóch statków   -
Piotr Mierzejewski
   
   
Niemiecki statek s/s SABINE HOWALDT z transportem żołnierzy Wehrmachtu na wodach fiordu Oslo. Fotografia z roku 1940(?).
Stocznia Nordeseewerke Emden BmbH w Emden. Numer stoczniowy: 188. Ukończony w 1938 r.  Pojemność: 5956 BRT i 3020 NRT. Nośność: 9600 DWT.
Prędkość 11,5 w. Napęd turbinowo-parowy (
Rheinmetall-Borsig A.G., 306 n.h.p.). Wymiary: 133,3 x 18 x 7,2 m.
Armator: Bernard Howaldt, Norderhofenden 23, Postfach 70, Flensburg. Znak rozpoznawczy: DDUZ.
 
 
 
-------Gdy w roku 1976 udało mi się kupić podczas pobytu w Lenigradzie wydana drukiem pracę doktorską W.I. Dmitriewa
pt. "Atakujut podwodniki", byłem niesłychanie zadowolony. Zrozumieć mnie mogą tylko
shiploverzy w moim wieku, którzy
jeszcze pamiętają ubóstwo wojennomorskiego piśmiennictwa w "epoce Edwarda Gierka". Łapczywie kartkując tę książkę
jeszcze w księgarni, zapamiętałem, że wzrok mój padł na jedno ze zdań na stronie 360. W tłumaczeniu na polski brzmi
ono następująco:
"27 października [1942] S-12 (dowódca kapitan 3. rangi W.A. Turajew) jedną salwą torpedową zatopił
niemieckie transportowce
MALGACHE i SABINE HOWALDT". Przez myśl wtedy przebiegło mi tylko jedno słowo -
mołodiec - jako uznanie dla wyczynu kapitana Turajewa. Po powrocie do Warszawy rozpocząłem wertowanie zachodnich
publikacji w
Centralnej Bibliotece Wojskowej, pragnąc dowiedzieć się czegoś więcej o sukcesie S-12. Zdumienie moje
było ogromne, gdy okazało się, że historycy na Zachodzie nic o zatopieniu na Bałtyku tych dwóch niemieckich statków
nie pisali. By było jeszcze dziwniej, zdaniem tzw. "burżuazyjnych źródeł"  
MALGACHE  przetrwał wojnę i pływał pod
niezmienioną nazwą, tyle że pod francuską banderą, zaś druga jednostka
SABINE HOWALDT, zatonęła na minie, na
Morzu Północnym w rejonie wyspy Borkum i to dopiero 11 maja 1944 roku! Dmitriew wyraźnie próbował uprzedzić
wątpliwości czytelników rodzące się w trakcie lektury jego dysertacji, gdyż parokrotnie gromił w niej zachodnich
historyków, zwłaszcza takie autorytety jak Szwajcar J. Meister i Niemiec J. Rohwer, za rozmyślne fałszerstwa, mające na
celu deprecjonowanie osiągnięć radzieckich podwodników podczas II wojny światowej. Jaka więc jest prawda o bardzo
skutecznym ataku, wykonanym przez Turajewa na dwa niemieckie statki? Wątpliwości tyczące tego wydarzenia
jednoznacznie rozstrzygają publikacje rosyjskie, jakie ukazały się już po rozpadzie ZSRR i po otwarciu poradzieckich
archiwów. Okazało się, że
S-12 pod dowództwem Turajewa 21 października 1942 roku w rejonie Pappensee (obecnie
Rucava, Łotwa), o godzinie 17.37 dostrzegł konwój niemiecki złożony z trzech statków eskortowanych przez kilka
niewielkich jednostek
Kriegsmarine. Radziecki okręt podwodny zaatakował nieprzyjaciela jedną torpedą, wystrzeloną o
godzinie 18.08 z odległości 14 kabli. Spowodowała ona tylko uszkodzenie płynącej w tym konwoju
SABINE HOWALDT,
co nie przeszkodziło Turajewowi po powrocie do bazy zameldować o zatopieniu statku. Dopiero sześć dni później
S-12
zaatakował drugi ze wspomnianych statków, a mianowicie
MALGASCHE, co miało miejsce 27 października w rejonie na
południe od Lipawy. Także i w tym wypadku jedyna wystrzelona torpeda wprawdzie trafiła atakowaną jednostkę, lecz nie
spowodowała jej zatopienia, wbrew temu co zameldował Turajew.
MALGASCHE po remoncie w Lipawie wkrótce powrócił
do służby. Tak więc, radziecki okręt podwodny
S-12 w dniu 27 października 1942 r. na Bałtyku nie oddał salwy
torpedowej, która miała zatopić dwa niemieckie statki, chociaż twierdził tak radziecki uczony ...
 
Żołnierze Wehrmachtu na nabrzeżu duńskiego portu, przygotowani do wejścia na transportowce, mające przerzucić ich do
Norwegii
. W głębi widać SABINE HOWALDT. Data wykonania zdjęcia nieznana.
 
--------Właściciel SABINE HOWALDT, Bernard Howaldt z Flensburga, w chwili wybuchu II wojny światowej, posiadał
jeszcze dwa inne statki:
KLAUS HOWALDT (5956 BRT, bliźniak SABINE HOWALDT, bud. 1938)) i EDITH HOWALDT
(2067 BRT, bud. 1903).
Pierwszy z nich zatonął 13 maja 1943 na Morzu Północnym po storpedowaniu przez samolot RAF,
drugi natomiast, przejęty po wojnie przez Wielką Brytanię, zatopiono na Morzu Północnym 17 listopada 1945 r. z
ładunkiem amunicji gazowej.
 
Opublikowano 7 listopada 2014 r.
Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
 
               
WYPRAWY NA
WRAKI
KONTAKT