Taxa named in honour of Professor Roman Kozłowski
Acastoides kozlowskii Tomczykowa, 1991
Borkowia kozlowskii Czarnocki, 1989
Breviceratops kozlowskii (Maryanska & Osmolska, 1975)
Cephalaspis kozlowskii Zych, 1937
Chlupacula kozlowskii (Osmolska, 1962)
Conularia kozlowskii Branisa, 1960
Dictyonema kozlowskii Boucek, 1957
Epigraptus kozlowskii Mierzejewski, 1978
Globastica kozlowskii (Brotzen & Pozaryska, 1961)
Globigerina kozlowskii (Brotzen & Pozaryska, 1961)
Gothograptus kozlowskii Kozlowska-Dawidziuk, 1990
Koremagraptus kozlowskii Bulman, 1944
Kozlowskiprion Kielan-Jaworowska,1962
Kozlowskispongia Hurcewicz, 1966
Kozlowskisyrinx Mierzejewski, 1986
Kozlowskitubus Mierzejewski, 1978
Labirynthotuba kozlowskii Gorka, 1969
Lacusonella kozlowskii Wisniewska, 1932
Lejeunia kozlowskii Gorka, 1963
Neocucullograptus kozlowskii Urbanek, 1970
Protoceratops kozlowskii Maryanska & Osmolska, 1975
Rhabdopleura kozlowskii Kulicki, 1969
Senegalinium kozlowskii Gorka, 1963
Tamnophyllum kozlowskii
Rozkowska, 1957
Tetraporinus kozlowskii Nowinski, 1991
Vistulella kozlowskii Kielan-Jaworowska, 1962
____________________________________________________________________________________________________________________
GRAPTOLITE NET
is edited by:
Piotr Mierzejewski, the Count of Calmont and Countess Maja Anna Korwin-Kossakowska
Established 2002