________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kazimierz Poczmański (1900-1982)
                                                                                               i jego malarstwo    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kazimierz Poczmański, artysta malarz, człowiek niepokorny.

Kazimierz Poczmański - krótka biografia.
Arcybiskup Zygmunt S. Feliński
Kazimierz Poczmański, olej na płótnie. Rok 196?.
Fot. Piotr Mierzejewski.
Ks. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński
----------Portret Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego powstał w latach 1960. na zamówienie
instytucji kościelnej i stanowi zapewne nadal jej
własność.

--------