MARYNARKA HANDLOWA    -   OKRĘTY WOJENNE   -   WRAKI   -   STATKI HANDLOWE   -   MARYNARKA WOJENNA
Odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
______________________________________________________________________________

-  
Facta Nautica  -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
WILHELM PIECK
okręt szkolny Ludowej Marynarki Wojennej NRD (Volksmarine)
WILHELM PIECK - okręt szkolny Volksmarine typu WODNIK. Pireus, czerwiec 1984.
The East German schoolship WILHELM PIECK (Polish class WODNIK) in Pireus, Grece, June 1984. Source: "Vom Kustenschutzboot zum
Raketenschiff"
, H. Mehl, K. Schafer, U. Israel, Berlin 1986.
Okręty szkolne
   Okręt szkolny Ludowej Marynarki Wojennej NRD (Volksmarine) WILHELM PIECK zbudowany został przez
gdańską
Stocznię Północną im. Bohaterów Westerplatte. Banderę NRD podniesiono na nim 6 lipca 1976. Był to okręt
polskiego typu WODNIK, będącego pochodną radzieckiego typu MOMA. Jego bliźniaczymi jednostkami w Marynarce
Wojennej PRL były ORP
WODNIK i ORP GRYF oraz OKA i LUGA w marynarce radzieckiej.
WILHELM PIECK na Atlantyku w 1984 roku.
Źródło: "Vom Kustenschutzboot zum Raketenschiff", H. Mehl, K. Schafer, U. Israel, Berlin 1986.
  Wydana w Berlinie w roku 1986 roku publikacja "Vom Kustenschutzboot zum Raketenschiff", której autorami
byli H. Mehl, K. Schafer i U. Israel, podaje następującą charkterystykę okrętu: wyporność: 1750 ton; prędkość: 17
węzłów; wymiary: 72 x 12 x 4 m; 2 silniki wysokoprężne
Cegielski-Sulzer o mocy 2640 kW; uzbrojenie: 4 działa
(2xII) 30 mm i 4 działa (2xII) 25 mm.