Okręty podwodne
Statki i okręty
-   MORZE  |  MARYNARKA HANDLOWA |  STATKI  |  OKRĘTY WOJENNE  |  WRAKI  |  MARYNARKA WOJENNA  |  ŻEGLUGA   -
 
OKRĘTY POMOCNICZE
     
Związek Radziecki
Hosting by Aabaco Web Hosting
ISSLIEDOWATIEL  [Исследователь]
- Dawny niemiecki trałowiec M 3 - Flota Czarnomorska  - ex T-918 -
dr Piotr Mierzejewski
 
 
Ex German minesweeper M-3
Astrachań: ISSLIEDOWATIEL , dawny niemiecki M 3, w oczekiwaniu na złomowanie. Foto: LIFE.
 
---------W udostępnionych archiwach fotografii amerykańskiego czasopisma LIFE znaleźć można niejeden marynistyczny rarytas.  Przykładem może być
publikowana tu fotografia cmentarzyska starych statków na rozlewisku Wołgi, gdzieś na obrzeżach Astrachania. Widać na niej silnie zniszczony kadłub
niewielkiego okrętu z wymalowanym numerem bocznym
A-867. Numer ten umożliwił jednoznaczną identyfikację jednostki, gdyż w marynarce wojennej
ZSRR przypisano go okrętowi pomocniczemu Floty Czarnomorskiej o nazwie
ISSLIEDOWATIEL.

---------ISSLIEDOWATIEL wszedł w skład Floty Czarnomorskiej 2 sierpnia 1946 roku. Nazwę tę nadano poniemieckiemu trałowcowi M 3 (typ Minensucher
1935
), przekazanemu ZSRR  w 1946 roku w ramach reparacji wojennych, który do 30 marca nosił tylko alfanumeryczne oznaczenie T-918.
ISSLIEDOWATIEL  wykorzystywano początkowo jako okręt doświadczalny, stację kontroli i oceny pola hydroakustycznego  okrętów, a od 16 października
1957 roku na Morzu Kaspijskim jako okręt-cel. Od roku 1963 oczekiwał na złomowanie stojąc w Astrachaniu. Czy doczekał się i kiedy, tego nie wiem . . .
 
      Opublikowano 8 lipca 2012 r.
© dr Piotr Mierzejewski
_______________________________________________________________________
Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
         
Facta Nautica: morze statkji okręty wojenne wraki
dr Piotr Mierzejewski
 
       
sztandary osp sztandary szkolne
 
SZTANDARY HAFTOWANE.
Sztandary OSP
na zamówienie
Sztandar haftowane. Sztandary OSP na zamówienie.
Sztandary haftowane
WRAKI
Baltic Quest: Wyprawy nurkowe. Wraki.
Wyprawy nurkowe
MODA
Styl marynarski:
Tielniaszka
Kliknij obrazek, aby
poznać jej krój.