Okręty podwodne  |  Druga wojna światowa - geneza  |
Strona główna
-   MORZE | MARYNARKA HANDLOWA | STATKI | OKRĘTY WOJENNE | WRAKI | MARYNARKA WOJENNA | ŻEGLUGA   -
 
Okręty podwodne
 
ZSRR
Hosting by Aabaco Web Hosting
M-55
- Okręt podwodny typu 'M' serii VI bis - Flota Czarnomorska - II wojna światowa -
Piotr Mierzejewski
Soviet submarine Malyutka M-55 black sea
Radziecki okręt podwodny M-55 wchodził w skład Floty Czarnomorskiej.
 
Radziecki okręt podwodny M-55 przeprowadził 14 patroli bojowych na Morzu Czarnym w latach 1942-1944.
Russian submarine M-55 WWII-------W latach II wojny światowej w składzie Floty Czarnomorskiej
służyły tylko dwa okręty podwodne serii VI-bis typu 'M', a mianowicie
M-54 i M-55. Żaden z nich nie odnotował sukcesów, mimo iż łącznie
odbyły 23 patrole bojowe. O ile
M-54 nie miał okazji wykonać nawet
jednego ataku, to
M-55 dwukrotnie wystrzelił w kierunku jednostek
przeciwnika salwę złożoną z dwóch torped. Wprawdzie ani jedna z nich
nie była celna, ale i tak dzięki tym "pudłom" okręt przeszedł do historii.
"Malutka"  
M-55 była jedyną spośród jednostek serii VI i VI-bis
(razem 49 okrętów), która w toku działań wojennych  wystrzeliła
torpedę!!!

--------M-55 oba swoje ataki przeprowadził w 1943 roku. Pierwszy miał
miejsce 3 listopada 1943 r. w rejonie Jałty u południowych wybrzeży
Półwyspu Krymskiego (przybliżona pozycja 44° 28'N, 34° 10'E). Celem
była wówczas niemiecka barka desantowa
F 472,  a odległość w
momencie oddania salwy wynosiła 5 kabli

-------Drugą niecelną salwę dwóch torped M-55 wypuścił 27 grudnia
1943 r.  z odległości 7,5 kabli w kierunku niewielkiej jednostki, którą w
zależności od źródła nazywa się kutrem torpedowym lub trałowcem.
Wydarzyło się to w krymskiej Zatoce Dwuchjatornej.  

------Ciężkie chwile okręt przeszedł 30 stycznia 1943 r., gdy miał za
zadanie wysadzić na brzeg Krymu w rejonie przylądka Megonom grupę
zwiadowców.
M-55 został wtedy dostrzeżony z lądu i ostrzelany z broni
maszynowej. Bezpośrednie trafienia podziurawiły blachy kadłuba i
kiosku, uszkodziły pokrywę włazu w kosku oraz spowodowały częściową
awarię elektryczności. Szybkie zejście pod wodę uchroniło okręt przed
zniszczeniem.

-------Jednostkę skreślono z listy floty 19 grudnia 1944 roku, a rozkaz o
jej złomowaniu wydano 1 lutego 1945 r.
 
*       *       *
Okręt powstał w Stoczni im. 61 Komunara (zakład nr 200) w Nikołajewie,  numer
stoczniowy 1046.
Początek budowy: 25 marca 1935. Wodowanie: 20 listopada 1935 r. W służbie od
17 października 1936 r.
Wyporność nawodna/podwodna - 161/201,8 t; prędkość nawodna/podwodna 13,1
/7,2 w.; uzbrojenie - 2 dziobowe wyrzutnie torpedowe, 2 torpedy, działo 45 mm;
napęd - silnik Diesla 685 KM/silnik elektryczny 240 KM; zasięg nawodny/podwodny
- 1640 Mm przy 7 w./ 55 Mm przy 2,5 w.; wymiary - 37,81 x 3,11 2,58 m; bezpieczne
zanurzenie - 60 m; załoga -19 ludzi.
Radziecki okręt podwodny M-55.
Soviet submarine Malyutka M-55
Radziecki okręt podwodny M-55 na Morzu Czarnym.
 
Opublikowano 7 stycznia 2014 r.
Piotr Mierzejewski
_______________________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
 
 
Na stronach
FACTA NAUTICA
 
M-32
Okręt podwodny
Bajkalski
NAUTILUS
PIGMIEJ
Miniaturowy
okręt podwodny
KOMMUNA
radziecki "lotniskowiec"
Borys M. Malinin
słynny radziecki konstruktor
okrętów podwodnych
Wraki Morza Aralskiego
SZCZ-203 [Щ-203]
KOMINTERN
radziecki krążownik
The Soviet submarine D-2.
D-2 [Д-2]
The Soviet submarine S-3.
S-3 [C-3]
NIEWA [НЕВА]
Baza okrętów podwodnych
Jarosław Josseliani
Dowódca okrętów
podwodnych
Admirał N.I. Winogradow
Sztandary haftowane
na zamówienie
Sztandary haftowane na zamówienie szkolne, OSP, PSP, policyjne, łowieckie, inne
KONTAKT
 
NURKOWANIA
WRAKOWE