Sztandary
sztandary
   
Facta Nautica. Internetowy Magazyn Nautologiczny.
   
-   MORZE  |  MARYNARKA HANDLOWA |  STATKI  |  OKRĘTY WOJENNE  |  WRAKI  |  MARYNARKA WOJENNA  |  ŻEGLUGA   -
 
DROBNICOWCE
     
Związek Radziecki
Hosting by Aabaco Web Hosting
m/s PERESLAVL-ZALESSKIY
Т/х  ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
- Amerykański nalot bombowy na radziecki statek w 1968 roku -
dr Piotr Mierzejewski
-
 
 
Radziecki statek m/s PERESLAVL-ZALESSKIY już pod wietnamską banderą jako TRI AN.
Statek powstał w roku 1963 w stoczni VEB Schiffswerft "Neptun" w Rostocku (NRD) pod numerem budowy 202.  IMO: 6421505.
3661 BRT. 4303 DWT. Prędkość: 13,5-14,2 w. Długość: 105,90 m. Szerokość: 14,61 m. Wysokość burty: 8,0 m. Zanurzenie: 6,55 m.
Silnik:
MAN/Halberstadt «K6Z 57/80-A» produkcji NRD, 3250 KM (2390 kW). Miejsc pasażerskich: 3. Załoga: 34 ludzi.
Źródło fotografii: ship.cnss.com.cn. Autor nieznany.
-
 
--------Podczas wojny wietnamskiej (1957-1975) lotnictwo U.S.A. wielokrotnie napadało na statki państw socjalistycznych,
zachodzące do portów Demokratycznej Republiki Wietnamu, a zwłaszcza do Hajfongu. Ofiarą amerykańskich bomb padł
między innymi polski drobnicowiec m/s
JÓZEF CONRAD. Opis tego wydarzenia można znaleźć w Facta Nautica  tu i tutaj,
zaś ostatni epizod z jego dziejów, ilustrowany obrazem pędzla Marka Sarby,
tutaj.

--------Wśród atakowanych przez Amerykanów jednostek handlowych znajdowały się także statki radzieckie. Jednym z nich
był drobnicowiec m/s
PERESLAVL-ZALEVSSKIY. Statek ów, dowodzony przez kapitana Borysa Cwietkowa, na początku
1968 roku wszedł do Hajfongu z ładunkiem mąki. 4 stycznia około godziny 11:00 rozpoczął się nalot amerykańskich
samolotów na port i stojące w nim jednostki. Około 11:30 cztery maszyny zrzuciły bomby na radziecki statek. Siedem z
nich upadło w odległości ledwie 10-12 metrów od statku, zaś ósma trafiła w stojacą obok barkę, na ktorą wyładowywano
mąkę z ładowni radzieckiej jednostki. Były to bomby z opóźnionym zapłonem, które eksplodowały dopiero po 20-30
minutach od upadku. Ich wybuchy poważnie podziurawiły kadłub motorowca i zdewastowały mechanizmy jego siłowni. Z
pomocą zbombardowanemu statkowi przyszła specjalna radziecka jednostka, statek ratowniczy
ARGUS. Po ukończeniu
rozładunku
PERESLAVL-ZALEVSSKIY opuścił wietnamski port 16 stycznia na holu innego radzieckiego statku, m/s IMAN i
30 stycznia szczęśliwie dotarł do Władywostoku. Rząd ZSRR już 4 stycznia 1968 r. oficjalnie oskarżył Stany Zjednoczone o
jaskrawe złamanie prawa międzynarodowego i dokonanie bandyckiej napaści na statek handlowy, żądając jednocześnie
gwarancji bezpieczeństwa dla radzieckiej cywilnej żeglugi.

-------PERESLAVL-ZALEVSSKIY, który uprzednio już często odwiedzał komunistyczny Wietnam, po remoncie we
Władywostoku powrócił do eksploatacji. W roku 1988 przeszedł pod banderę wietnamską, zyskując nowe imię
TRI AN.
Pływał jeszcze w końcu XX wieku.

-------Na koniec ciekawostka: PERESLAVL-ZALEVSSKIY należał do typu 'POVENETS' (ros. Повенец), a statki tego typu,
budowane w NRD na zamówienie Związku Radzieckiego, zwano złośliwie
"Zemstą za Stalingrad", ze względu na ich
specyficzne (mówiąc oględnie) właściwości morskie.
-
 
Wietnamski m/s TRI AN, ex radziecki m/s PERESLAVL-ZALEVSSKIY.
Źródło fotografii: shipcnss.com.cn. Autor nieznany.
-
 
 
BIBLIOGRAFIA
Napaść na radziecki statek. 1968. - MORZE, 3/1968.
Переславль-Залесский" в родном порту. - «Водный транспорт». 01.02.1968 г.
Розин Александр. Советские моряки в оказании интернациональной помощи Вьетнаму в обретении независимости и отражении американской агрессии.- http://alerozin.narod.
ru/vietkong.htm.
 
        Opublikowano 24 czerwca 2015 r.
_______________________________________________________________________
Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
sztandary osp sztandary szkolne
dr Piotr Mierzejewski
SZTANDARY HAFTOWANE.
Facta Nautica: morze statkji okręty wojenne wraki
         
 
 
 
 
 
Na stronach
FACTA NAUTICA
między innymi:
KOMMUNA [КОММУНА]
radziecki "lotniskowiec"
Wraki Morza Aralskiego
SZCZ-203 [Щ-203]
Komintern
KOMINTERN
Коминтерн
radziecki krążownik
The Soviet submarine D-2.
D-2 [Д-2]
The Soviet submarine S-3.
S-3 [C-3]
M-32
SZCZ-303 [Щ-303]
Lenin.
s/s LENIN - ЛЕНИН
Komsomelec. Jezioro Bajkał.
KOMSOMOLEC  
КОМСОМОЛЕЦ
z jeziora Bajkał
Nautilus. Jezioro Bajkał.
Bajkalski NAUTILUS
BAJKAŁ  [Байкал]
lodołamacz
BIEŁOSTOK [Белосток]
transportowiec
Facta Nautica
SZTANDARY
na zamówienie
Sztandary Mierzejewski
SZTANDARY HAFTOWANE od 1948 roku. Sztandary szkolne. Sztandary strażackie.
PRACOWNIA HAFTU
WRAKI
Baltic Quest: Wyprawy nurkowe. Wraki.
Wyprawy nurkowe
Facta Nautica: Ships, vessels and Wrecks.