Okręty podwodne   
sztandary osp
Facta Nautica - morze, statki, okręty, wraki.
Sztandary szkolne, strażackie, OSP i PSP, policyjne, wojskowe.
Strona główna
Facta Nautica: morze statki okręty wojenne wraki marynarka
-   MORZE | MARYNARKA HANDLOWA | STATKI | OKRĘTY WOJENNE | WRAKI | MARYNARKA WOJENNA | ŻEGLUGA   -
 
Statki i okręty szpitalne
 
Związek Radziecki
Hosting by Aabaco Web Hosting
WOŁOGDA  [Вологда, Vologda]
Statek towarowo-pasażerski - Radziecka Flota Północna - Arktyka - II wojna światowa
dr Piotr Mierzejewski
 
Facta Nautica; The Soviet steamer VOLOGDA, cargo-passanger and hospital ship.
 
The Soviet cargo-pasanger ship VOLOGDA. Built 1930, Danzig.
Radziecki statek towarowo-pasażerski WOŁOGDA wkrótce po wejściu do eksploatacji.
Podczas drugiej wojny światowej służył częściowo jako okręt szpitalny radzieckiej Floty Północnej.
 
--------W czerwcu 1930 roku radzieckie przedsiębiorstwo żeglugowe Severnoye Morskoye Parakhodstvo z Archangielska wzbogaciło się o kolejną
nowoczesną jednostkę. Był to statek towarowo-pasażerski
WOŁOGDA, skonstruowany w gdańskiej stoczni J.W.Klawitter Betriebsgesellschaft  pod
numerem stoczniowym 441 (wodowanie: 6 marca 1930), na zamówienie rządu ZSRR. Jego podstawowe parametry techniczne prezentowały się następująco:
pojemność - 1477 BRT; wyporność - 895 ton; prędkość - 11 węzłów; wymiary 70,28 x 10,64 x 3,55 m, napędzany maszyną parową typu
'compound' o mocy
124 n.h.p. (1100 KM).

--------15 lipca 1941 roku, w związku z trwającą wojną, nastąpiło przejęcie statku przez Flotę Północną ZSRR. Statek przesłużył pod radziecką banderą
wojenną cały okres wojny, początkowo jako okręt szpitalny. Trzeba jednak pamiętać, iż radziecka marynarka wojenna eksploatowała jednostki nazywane
szpitalnymi inaczej niż czyniły to państwa-sygnatariusze konwencji haskiej - nie były one malowane na biało, nie miały ani zielonego pasa, ani znaku
Czerwonego Krzyża, służyły jednocześnie jako jako jednostki zaopatrzeniowe dowożące na front żołnierzy i materiały wojenne, co więcej - na ich pokładach
montowano uzbrojenie artyleryjskie, głównie przeciwlotnicze. W radzieckim i rosyjskim piśmiennictwie brak istotnych wzmianek o okręcie szpitalnym

WOŁOGDA
. Wiadomo, że 20 grudnia 1941 roku otrzymał oznaczenie GS-3 (rosyjski skrót od  Gospitalnoe sudno 3 = Госпитальное судно 3) i wypełniał
zadania (nie tylko sanitarne!) na morzach Białym i Barentsa.

--------WOŁOGDA do służby cywilnej powrócił 10 marca 1947 roku, ponownie trafił pod flagę armatora z Archangielska. Po kilku latach pływania, przeszedł
gruntowną przebudowę w Wismarze (podówczas NRD), w zakładach
VEB Mathias-Thesen-Werf.  Przeciągnęła się ona od 27 października 1952 do 10 lutego
1955 roku.

--------Zmodernizowana jednostka w radzieckiej flocie handlowej funkcjonowała do 7 sierpnia 1975 r. jako statek pasażerski, dopóki ponownie  nie znalazła
się w składzie Floty Północnej. Wysłużony parowiec przez swoje ostatnie lata pełnił rolę koszarowca o alfanumerycznym oznaczeniu
PKZ-22. Wreszcie z
dniem 21 czerwca 1981 r., po ponad półwiecznej służbie, przeznaczony został do kasacji.
 
VOLOGDA w roku 1956, po przebudowie we wschodnioniemieckiej stoczni VEB Mathias-Thesen-Werf,  Wismar.
---------
Opublikowano  1 lutego 2012 r.
© dr Piotr Mierzejewski
   
Sztandary. Sztandary szkolne. Sztandary harcerskie. Sztandary OSP. Sztandary strażackie.
 
       
Sztandary OSP.
 
Facta Nautica: morze statki okręty wojenne wraki marynarka
 
Facta Nautica; morze, statki, okręty, wraki.
Bajkalska
Flotylla Wojenna
NAUTILUS
znad Bajkału
KOMSOMOLEC
z Bajkału
OBRUCZEW
z Jez. Aralskiego
Radziecki krążownik
KOMINTERN
R E K L A M A
Pin-up girls.