Sztandary haftowane OSP i PSP
Sztandary haftowane szkolne
Sztandary strażackie OSP i PSP
 
Facta Nautica - Internetowy Magazyn Nautologiczny. Nautologia. Nautology.
   
   
|||   -   MORZE  |  MARYNARKA HANDLOWA  |  STATKI  |  OKRĘTY WOJENNE  |  WRAKI  |  MARYNARKA WOJENNA  |  ŻEGLUGA   -   |||
 
TORPEDOWCE
     
ROSJA
Hosting by Aabaco Web Hosting
Latawce obserwacyjne na wyposażeniu torpedowców

Piotr Mierzejewski
-
 
Facta Nautica: morze, statki, okręty wojenne, wraki
 
Obserwator z flagą sygnalizacyjną w ręku stoi w koszu latawca torpedowca rosyjskiej Floty Bałtyckiej.
Rysunek: Illustrated London News (1902).
-
--------W XIX wieku miały miejce próby wykorzystywania latawców w żegludze i w marynarce wojennej (m.in. do rzucania
torped!). Ekperymenty takie kontynuowano także od samego początku wieku XX w kilku państwach europejskich.

--------W roku 1902 angielskie pismo "Illustrated London
News" poinformowało swoich czytelników o prowadzonych
na szeroką skalę doświadczeniach w rosyjskiej Flocie
Bałtyckiej. Brytyjski korespondent gazety, Fred T. Jane,
obserwował te rosyjskie ćwiczenia i uwiecznił je na swoich
rysunkach. Przedstawiają one latawce holowane przez
torpedowce. Do każdego latawca podczepiony był kosz, w
którym stali obserwatorzy. Z kosza zwisa linowa drabinka,
co wyraźnie sugeruje, że marynarz wchodził do niego, gdy
latawiec uniósł się już kilka metrów ponad pokład. Na
rysunku widać, że jedną reką oberwator przytrzymywał się
krawędzi kosza, a w drugiej trzymał flagę sygnalizacyjną.
Zadaniem obserwatora miało być wypatrywanie okrętów
przeciwnika i przekazywanie informacji o nich na stanowisko
dowodzenia. Początkowo przewidywano, że latawce będą
stałym wyposażeniem torpedowców, dzięki czemu znacznie
zwiększy się efektywność ich działania w warunkach
bojowych.

-------Eksperymenty rosyjskiej marynarki spotkały się z
dużym zainteresowaniem po obu stronach Atlantyku. Jako
ciekawostkę przedstawiam stronę amerykańskiej gazety
"
The San Francisco Call" z  10 listopada 1902 roku.
Na początku XX wieku eksperymenty z latawcami obserwacyjnymi
prowadzila także
Royal Navy.
-
Latawce obserwacyjne unoszące się nad torpedowcami Floty Bałtyckiej.
Rysunek: Illustrated London News (1902).
-
--------Z dostępnych mi informacji wynika, że rosyjska marynarka kontynuowała intensywne doświadczenia z latawcami
jeszcze w roku 1903. Efekty były jednak zniechęcające, gdyż latawce często lądowały w wodzie. Jeśli utrzymywały się
dłużej w powietrzu, to marynarzom tkwiącym w koszach przeszkadzały gwałtowne, nieoczekiwane wstrząsy i silne
wyziębienie ciała. Na dodatek wiatr powodował tak silne łzawienie oczu, że prowadzenie dokładnych obserwacji stawało
się wręcz niemożliwe.

--------Od roku 1902 próby z latawcami prowadziła także Royal Navy, i to na dużych okrętach pancernych, ale to już
zupełnie inny temat ...
-
XIX-wieczny projekt wykorzystania latawców w ratownictwie okrętowym.
-
      Opublikowano 27 października 2015 r.
Piotr Mierzejewski
_______________________________________________________________________
Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
         
sztandary osp sztandary szkolne
dr Piotr Mierzejewski
SZTANDARY HAFTOWANE.
       
 
Facta Nautica: morze statkji okręty wojenne wraki
 
     
Na stronach
FACTA NAUTICA
między innymi:
Bomba. Torpedowiec.
BOMBA
WARSZAWA
ZHDANOV
KOMMUNA [КОММУНА]
radziecki "lotniskowiec"
Wraki Morza Aralskiego
SZCZ-203 [Щ-203]
Komintern
KOMINTERN
Коминтерн
radziecki krążownik
The Soviet submarine D-2.
D-2 [Д-2]
The Soviet submarine S-3.
S-3 [C-3]
M-32
SZCZ-303 [Щ-303]
Lenin.
s/s LENIN - ЛЕНИН
Komsomelec. Jezioro Bajkał.
KOMSOMOLEC  
КОМСОМОЛЕЦ
z jeziora Bajkał
Nautilus. Jezioro Bajkał.
Bajkalski NAUTILUS
Lodołamasz BAJKAŁ. The icebreaker BAIKAL.
BAJKAŁ  [Байкал]
lodołamacz
Sztandary haftowane
na zamówienie
Sztandary OSP.
SZTANDARY HAFTOWANE od 1948 roku. Sztandary szkolne. Sztandary strażackie.
WRAKI
Baltic Quest: Wyprawy nurkowe. Wraki.
Wyprawy nurkowe
Morza i okręty
MORZA i OKRĘTY