F. Dzierżyński kieruje kołem samokształceniowym w Wilnie - 1894 rok
Feliks Dzierżyński
w rysunkach Konstantego Sopoćki